Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Mededelingen

Nederlandse en Engelse taalvaardigheid

Het is van belang dat iedere medewerker van de Faculteit der Letteren zowel het Nederlands als het Engels goed beheerst. Het Nederlands is van belang bij allerlei bestuur- en beheerstaken en de colleges in de bachelorfase. Het Engels is noodzakelijk vanwege de toenemende internationalisering met als een van de gevolgen dat Engels de voertaal in het meeste masteronderwijs is. Het beheersen van het Nederlands als het Engels staat daarom ook als een functie eis genoemd in de advertentieteksten. Voor het Engels zijn in 2004/2005 taaltoetsen opgezet en worden er cursussen aangeboden aan zowel WP als OBP (talencentrum.leidenuniv.nl).

Voor het leren van het Nederlands was er tot nu toe geen regeling getroffen. Dat is nu wel het geval. Het Faculteitsbestuur heeft bepaald dat iedere buitenlandse medewerker door de faculteit in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een termijn van twee jaar Nederlands te leren. (Dit gold al voor hoogleraren, maar is nu voor alle medewerkers vastgelegd.) De cursussen kunnen worden gevolgd bij het Talencentrum of bij het ICB en worden afgesloten met een certificaat (talencentrum.leidenuniv.nl).

De controle op de ontwikkeling van het beheersingsniveau van deze talen ligt bij de leidinggevenden: het dient onderwerp van bespreking te zijn in de R&O-gesprekken.  

                                    
 
   
vorige pagina top pagina