Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

Gebruikerscontacten
De afdeling Informatiemanagement is weer begonnen met zijn rondje langs de verschillende instituten. Tot dusver is in 2006 gesproken met Geschiedenis, TCC en CNWS. Uit deze gesprekken komt naar voren, dat de contacten met de Helpdesk in zijn algemeenheid als goed worden ervaren. Over ondersteuning van collegezalen en flexibiliteit met betrekking tot 'specials' is men duidelijk minder te spreken.

Ondersteuning Collegezalen
Het bestuur heeft geld beschikbaar gesteld om te komen tot verbetering van de ondersteuning in collegezalen. Er worden studentassistenten geworven, die tijdens openingstijden van de Servicedesk opgeroepen kunnen worden voor ondersteuning in de zalen. De eerste studentassistent zal met ingang van april ingezet kunnen worden. Ook heeft het bestuur geld beschikbaar gesteld voor meer vervangende apparatuur, die ingezet kan worden ter vervanging van apparatuur met storingen.

ICT&Onderzoek
Voor de coördinatie van ICT&Onderzoek is mevrouw dr. Grace Rowicka, afkomstig van TCIA, aangesteld. Zij volgt dhr. Dr. Bob Boelhouwer op, die per 1 februari naar het Instituut voor Nederlandse Lexicologie vertrokken is.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina