Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Discussie

Discussie
Discussie
MARE: scheepstoeter van CvB?

Lezersreacties (5)

MARE: scheepstoeter van CvB?

Er bestaan vergevorderde plannen om de nieuwsfunctie van Mare over te laten nemen door digitale media (de wekelijkse universitaire nieuwsbrief). Mare dient vooral studentgericht te zijn. Met een formule van Campuskrant . De meeste redacteuren zouden moeten verdwijnen en een hoofdredacteur zou met student-auteurs die stage lopen bij Mare de luis-in-de-pels -functie moeten blijven vervullen. Leidraad zal zich meer tot een wetenschapsmagazine voor interne en externe doelgroepen ontwikkelen.

Is dit een goede ontwikkeling? Kan met dit plan het discussiegehalte van Mare alleen maar verbeteren ten opzichte van het huidige niveau? Of loopt Mare zo het risico scheepstoeter van het CvB te worden?

Wat is uw mening hierover?

Lezersreacties:
Slechte beurt voor ons bolwerk der vrijheid (Jaap de Jong en Peter Burger, PraktijkStudies)
Plannen negeren een kwart van de huidige Mare-lezers (Frank Provoost, Mare)

Meer reacties...

Lezersreacties

Slechte beurt voor ons bolwerk der vrijheid

Heel even dachten we: de Mare volgeschreven door student-auteurs - dat is een mooie kans voor die gretige, aanstormende journalisten van onze opleiding. Maar eigenlijk is het de dood in de pot: met een tot op het bot uitgeklede redactie en met journalisten die blijven zitten voor de duur van een stage, nauwelijks dossierkennis kunnen opbouwen en dus geen partij zijn voor de personen en instellingen waar ze over schrijven, kan een krant nooit voldoen aan de kritische functie die de kern van journalistiek uitmaakt. En die je elke gezonde academische gemeenschap - studenten en staf - gunt. De Mare als Campuskrant: het klinkt sympathiek, maar het is een verarming. De Universiteit is meer dan een Campus en de universiteitskrant moet daarom meer zijn dan een campuskrant.

Deze ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen: ook aan andere universiteiten leeft de wens de universiteitskrant, die toch altijd al een ongemakkelijke positie bekleedde tussen kritiek en afhankelijkheid, om te vormen tot een van de instrumenten van de corporate communication. Dat het Leidse CvB die trend wil volgen is een slechte beurt voor ons bolwerk der vrijheid. De Universiteit heeft geen tekort aan pr-instrumenten. Middelen waarmee de universitaire gemeenschap in alle openheid kritisch kan kijken naar zichzelf, daar zijn er veel minder van. Dat Mare in zijn huidige vorm niet altijd aan dat ideaal beantwoordt, is iets anders: die functie moet worden versterkt, niet afgebroken.

Wij zullen onze studenten van harte afraden om aan dit beschamende plan mee te werken en hen aanmoedigen om stageplekken te zoeken waar ze meer kunnen leren over vrije en volwassen journalistiek.

Peter Burger en Jaap de Jong,
Stafleden Praktijkstudie Journalistiek & Nieuwe Media

----------------------------------

Plannen negeren een kwart van de huidige Mare-lezers

Wie een professionele, onafhankelijke redactie wil vervangen door studenten kan niet volhouden dat kwaliteit en luis-in-de-pels-functie blijven gewaarborgd. Hoewel Mare volgens het redactiestatuut de taak heeft 'de leden van de universitaire gemeenschap op journalistiek verantwoorde wijze te informeren', negeren de plannen een kwart van de huidige Mare-lezers: de 5000 medewerkers van deze universiteit. In "de campuskrant" is namelijk geen plaats voor verhalen over wetenschap. Los van de (verkeerde) veronderstelling dat studenten daar niet over zouden willen lezen, zullen medewerkers hierdoor enkel zijn aangewezen op de digitale nieuwsbrief (gemaakt door de afdeling voorlichting); en krijgen ze voortaan net als de alumni en andere 'externe relaties' het corporate 'bedrijfsblad' Leidraad.
Van alle universiteitsbladen heeft Mare momenteel de jongste redactie. Redacteuren beschikken over een uitgebreid universitair netwerk en grote kennis van de universiteit. Tegelijkertijd is het aandeel "studentgerichte" verhalen in de laatste jaren groter dan ooit en wordt het (wetenschaps)nieuws uit Mare regelmatig opgepikt door landelijke media.
Van student-auteurs kan niet worden verwacht dat ze zich als luis in de pels gedragen ten opzichte van de faculteit waar ze nog moeten afstuderen, de vereniging waar ze wekelijks komen of de studentenhuisvester waar ze zelf huren. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de krant zullen daardoor onvermijdelijk achteruit gaan. Om dit voorkomen is de discussie van redactie(raad) en het college van bestuur in volle gang.

Frank Provoost
hoofdredacteur (a.i.) Mare

----------------------------------

Reactie:
Ben het eens met Jaap de Jong, Peter Burger en Frank Provoost wat betreft het journalistieke gehalte van Mare. Waarom moet de continuïteit van een graag gelezen blad verstoord worden? Wetenschap,studentenzaken en cultuur: aan alle geledingen wordt voedsel gegeven. En kritische noten mogen per definitie niet ontbreken!

Naam: Els van Loon

----------------------------------

Reactie:
Waarom zou het college van bestuur in godsnaam geld moeten investeren in de roddelkoningen van Mare, die stukken schrijven waar het CvB geen enkele inspraak in heeft? Ik betaal toch ook geen inbrekers om mijn huisraad mee te nemen? De Mare is ontstaan in een tijd dat er onder studenten allerlei rare ideëen leefden over inspraak en medezeggenschap, en die zijn terecht weer teruggedraaid. Nu de Mare nog; de dorpsomroeper bestaat per slot van rekening ook niet meer. Leuk mooi en aardig dat er volgens de bovenstaande reaguurders plek moet zijn voor wetenschapsjournalistiek, maar zij hoeven er niet voor te betalen. Er zijn de afgelopen jaren, zeker bij Letteren, meerdere leerstoelen opgeheven - beetje wrang om dan zo'n persmuskietenvod wèl te subsidiëren.

Naam: Anoniem

----------------------------------

Reactie:
Mare is niet populair vanwege de inspraakfunctie of de informatievoorziening. Het brengt roddels, slechte opiniestukken en interviewt opvallende personen, en voldoet daarmee aan de eisen die je aan een weekblad mag stellen: stof tot discussie in de koffiepauze, en een stuk echt papier dat je onder je arm kunt vouwen. Hoeveel geld we daarvoor over hebben is een politieke vraag, maar het overhevelen van deze taken naar het Bureau Voorlichting en het tot nu toe brave Leidraad zal heus geen kostenbesparing inhouden.

Naam: Michiel de Vaan

Geef uw reactie

                                    
 
   
vorige pagina top pagina