Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

Zoekresultaten Google Scholar verschaffen toegang tot elektronische artikelen

Vanaf 20 februari 2006 zijn de zoekresultaten binnen Google Scholar verbonden met een exclusieve toegang tot elektronische artikelen voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden.

google.scholar.nl      scholar.google.nl

Wat is Google Scholar?
Google biedt al jaren de bekende zoekmachine, waarmee miljarden openbare webpagina's worden doorzocht.
Daarnaast is er sinds 2005 een zoekmachine waarmee een groeiende verzameling wetenschappelijke publicaties wordt doorzocht. Deze publicaties vindt u NIET met google.com of google.nl, maar wel met scholar.google.nl of scholar.google.com. Sommige uitgevers geven Google Scholar toegang tot de full text van hun elektronische tijdschriften. Verder zijn via deze zoekmachine o.a. citations en verwijzingen naar boeken te vinden.

Nut van Google Scholar
Google Scholar verkeert nog in het beta-stadium, dus hoe dit nieuwe fenomeen gaat passen in het geheel van wetenschappelijke informatieverzorging is nog onzeker. Zeker is al wel dat Google Scholar en de meer vakspecifieke bestanden in U-LIP (University Library Information Portal) elkaar aanvullen.

Leiden Fulltext SFX en Leiden SFX services
Bij het zoeken met Google Scholar profiteert u als medewerker of student van de Universiteit Leiden niet alleen van de informatie ontsloten door Google maar ook van de veelal peperdure elektronische tijdschriftabonnementen die de UB Leiden heeft afgesloten en alleen toegankelijk zijn voor Leidse studenten en medewerkers.
Ziet u naast een gevonden treffer een knop Leiden Fulltext SFX dan is het direct duidelijk: u heeft via de Universiteit Leiden toegang tot de volledige digitale versie. Doorklikken op Full Text brengt u daar veelal binnen de seconde. Sommige zoekresultaten zijn voorzien van de aanduiding Leiden SFX services, dus zonder het expliciete Fulltext. Deze knop gebruikt u om snel over te schakelen naar U-CAT, de Leidse bibliotheekcatalogus om een leenaanvraag te doen. Vooral bij boeken en citations is dit handig.

Hoe het werkt?
Werkt u op een pc binnen het universitaire netwerk, dan hoeft u niets extra's te doen. Google Scholar herkent dat u bij de Universiteit Leiden hoort en voegt meteen de knop Leiden Fulltext SFX toe aan Scholar zoekresultaten.
Heeft u een andere (bv. commerciële) internetprovider, dan werkt het zo:
Vanaf het startscherm (scholar.google.com / scholar.google.nl) klikt u op Scholar Preferences / Voorkeuren voor Wetenschap. U typt Leiden in en klikt op Find Library / Bibliotheek zoeken. Vervolgens vinkt u Universiteit Leiden aan en klikt op Save preferences / Voorkeuren opslaan. Wanneer u in het Leiden SFX menu bent gekomen, kan u via de knop ‘more resources: login via U-LIP’ inloggen met uw ULCN gebruikersnaam en wachtwoord waardoor u toegang krijgt tot het elektronisch artikel.

 

Vernieuwde openingspagina website UB

De openingspagina van de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden (http://ub.leidenuniv.nl/) is grondig vernieuwd. De vormgeving is nu meer in lijn met de openingspagina van de website van de Universiteit Leiden. Het linkergedeelte van de pagina bestaat uit een hoofdrubriek ‘Nieuws’ met berichten over de digitale bibliotheek in de brede zin van het woord. De rechterbalk verschaft informatie over U-Cat, U-LIP, disserataties online, helpdesk etc. Tevens is een agenda toegevoegd met nieuws over lopende en aanstaande tentoonstellingen. Het element ‘Nieuw in de Collecties’ is de meest recente toevoeging aan de rechterbalk. In deze rubriek wordt ‘kleiner’ nieuws in opgenomen dan in de hoofdrubriek ‘Nieuws’ van de Homepage. Zo is er momenteel nieuws te lezen over het online Etymologisch Woordenboek en het online woordenboek Latijn-Nederlands.

 

Brill fellows 2006

Op 6 februari is de beoordelingscommissie van de Brill fellowship, bestaande uit prof. dr. Arjo Vanderjagt, prof. dr. Harm Beukers, prof. dr. Paul Hoftijzer en drs. Kasper van Ommen bijeengekomen om de aanvragen voor de Brill Fellowship 2006 te bespreken. Uit de aanvragen heeft de commissie twee kandidaten geselecteerd die beide een onderzoeksvoorstel hebben gedaan die zowel Uitgeverij Brill als de Universiteitsbibliotheek Leiden rechtdoen. De commissie heeft uiteindelijk besloten, na het inwinnen van additionele informatie over de kandidaten en hun onderzoek, om beiden in aanmerking te laten komen voor de Brill fellowship 2006. Uit het budget voor 2006 zullen dus twee fellows kunnen worden aangesteld. Het gaat om de volgende twee onderzoekers:

  • Mevrouw Heidi Verdonck uit België die een voorstel heeft gedaan voor een onderzoek getiteld The Jewish merchants in nineteenth and twentieth-century Morocco (on the eve of the French Protecorate) in the light of documents found in the archive of a Jewish-Moroccan trading house. Mevrouw Verdonck zal in de periode mei-september in Leiden verblijven.
  • De heer Pierluigi Lanfranchi uit Italië die een voorstel heeft gedaan voor onderzoek getiteld A critical edition of Pseudo-Eustathius’ Commentary on Hexaemeron:  the collation of the Leiden manuscripts. De heer Lanfranchi zal vanaf 15 maart tot eind juni in Leiden verblijven.

 

UB koopt middeleeuws handschrift via eBay

De Universiteitsbibliotheek Leiden kocht onlangs via E-bay een Nederlandstalig manuscript met religieuze teksten voor begijnen, geschreven rond 1525 in het begijnhof van Mechelen. Het handschrift, waarvoor de bibliotheek 2025 dollar neertelde, is belangrijk voor het onderzoek van literatuurhistoricus en Vidi-winnaar dr. Geert Warnar. Zie http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=842

 

Lieveling van de Latijnse taal
Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste sterfdag

‘Twelck wy van den Almogenden, wiens crachtige werkinge aen tijt noch plaetse gebonden zijn, verwachtende bidden wy den zelven, dat hy u hoochgeleerde etc., ’t vaderlandt, de universiteyt, ons ende vooral u zelfs ten besten wil sparen ende bewaren tot zalicheyt.’

Bovenstaande schreven Burgemeester en College van Leiden aan Justus Lipsius (Overijse 1547-Leuven 1606) toen zij hoorden van het voorgenomen vertrek van deze vermaarde geleerde uit Leiden. Zelfs het aanroepen van God heeft niet kunnen voorkomen dat Lipsius inderdaad in maart 1591 van Leiden naar Leuven ging en niet meer naar Leiden terugkeerde. Het vertrek betekende vast en zeker rampspoed voor de nog jonge universiteit, gelukkig vond men de grootste filoloog van die tijd, Josephus Justus Scaliger, bereid zijn plaats aan de universiteit in te nemen. Een groter compliment had men Lipsius niet kunnen geven.

        

De Brabantse geleerde Justus Lipsius was in maart 1578 naar Leiden gekomen op uitnodiging van Janus Dousa en aangesteld als professor oude geschiedenis en recht aan de toen nog piepjonge universiteit. Hij zou er dertien jaar doceren, een aantal van zijn belangrijkste werken schrijven, waaronder de De constantia (1584) en de Politica (1589), en een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de uitstraling van de nieuwe universiteit dankzij een uitvoerig netwerk van correspondentie met geleerden overal in Europa. Het Musaeum Lipsianum, zoals de boeken en handschriften uit de nalatenschap van Lipsius werd genoemd, was in het midden van de zeventiende eeuw in het bezit gekomen van Constantijn Huygens. De achttiende-eeuwse curatoren wezen Petrus Burmannus, de latere hoofdbibliothecaris, een budget van 3000 florijn toe om zo niet heel de verzameling, tenminste een aantal belangrijke handschriften te verwerven, bijvoorbeeld een codex uit de negende of tiende eeuw met de Historia naturalis van Plinius de Oudere. Heden ten dage worden de boeken en handschriften van Lipsius nog steeds bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Een mooie selectie uit het Musaeum Lipsianum zal te zien zijn op deze tentoonstelling.

In 2006 wordt de 400ste sterfdag van Justus Lipsius op 23 maart herdacht met een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden die te zien is van 16 maart tot en met 28 mei 2006.

De begeleidende catalogus geschreven door Jeanine De Landtsheer, e.a. verschijnt in de reeks Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost € 17,50. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: library.leidenuniv.nl

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina