Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Boeken

Boeken

In de toonkast

De Perzische muze in de polder

Marco Goud & Ashgar Seyed-Gohrab (red.)

Al sinds de zestiende eeuw bestaat er in Nederland belangstelling voor de Perzische taal en literatuur. Tot op de dag van vandaag verschijnen er Nederlandse vertalingen van Perzische dichters als Omar Khayyam, Saadi en Hafez. Maar tot nu toe is er, ondanks de populariteit van Perzische literatuur, nooit een studie verschenen over de receptie daarvan in Nederland. Dit in tegenstelling tot de vele studies die zijn verschenen over de receptie van Perzische literatuur in Engeland, Duitsland en andere Westerse landen.

De Perzische muze in de polder is een eerste poging om de receptie van de Perzische literatuur in Nederland in kaart te brengen, dankzij een unieke samenwerking tussen iranisten en neerlandici. Na een inleiding over de receptie van Perzische literatuur in Nederland vanaf de zestiende eeuw tot op heden volgen artikelen over 20e-eeuwse Nederlandse dichters die zich hebben laten inspireren door Perzische poëzie: J.H. Leopold, P.C. Boutens, Jan Spierdijk en Pierre Kemp. Het boek bevat ook een bijdrage over de 20e-eeuwse vertalingen en bewerkingen van de kwatrijnen van Omar Khayyam.

Marco Goud en Asghar Seyed-Gohrab zijn beiden werkzaam aan de Universiteit Leiden, respectievelijk bij de sectie Moderne Nederlandse Letterkunde van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en de sectie Perzisch van het Onderwijsinstituut Talen en Culturen van het Midden-Oosten.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina