Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/05 > Agenda

Eredoctoraat 2005 taalkundige Sergei A. Starostin

Academische zitting, 7 juni 2005

Op 7 juni a.s. wordt een eredoctoraat van de Universiteit Leiden verleend aan prof. dr. S. Starostin. Erepromotor is prof. dr. A. Lubotsky.

Sergei StarostinSergei Anatol'evitsj Starostin (1953) is hoogleraar vergelijkende taalwetenschap aan de Russian State University for the Humanities in Moskou. Hij is een van de meest gerenommeerde onderzoekers op het gebied van de historische taalwetenschap. Starostin beschikt over een zeer brede deskundigheid: hij is gepromoveerd op het gebied van de fonologie van het Chinees (1979); daarna heeft hij zijn onderzoek op het gebied van de Sino-Tibetaanse talen voortgezet. De inzichten van dit onderzoek zijn nog steeds van groot belang voor de bestudering van het Chinees in zijn verschillende fasen. Daarnaast heeft hij zich diepgaand bezig gehouden met de Altaïsche talen en met de centrale vraag naar de verwantschap van het Japans, het Koreaans en de Turkse, Mongoolse en Mantsjoe-talen. In zijn onderzoek heeft hij overtuigende argumenten naar voren gebracht voor het bestaan van deze verwantschap. Voorts heeft hij zich verdiept in de Kaukasische, Indo-Europese en Paleo-Siberische talen.

Starostin is een van de weinige geleerden die zich bezig houden met de reconstructie van grote taalfamilies. Ook op dat vlak is zijn werk vaak baanbrekend geweest. Zo heeft hij aandacht besteed aan de externe relaties van het Indo-Europees en aannemelijk gemaakt dat dit behoort tot een macro-familie die ook het Oeralisch, Altaïsch, Dravidisch en Kartvelisch omvat. Voorts heeft hij kunnen aantonen dat het Indo-Europees veel woorden heeft ontleend aan de Noord-Kaukasische talen.

Starostin is een briljant programmeur en heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van etymologische databases. Voor zijn Kaukasische woordenboek heeft hij een complete linguïstische programmatuur ontwikkeld - Starling genaamd, zie http://starling.rinet.ru - die een databaseprogramma, een tekstverwerker, een grammaticaal analyseprogramma voor het Russisch en het Engels, een groot aantal etymologische hulpmiddelen (b.v. zoeken naar een vergelijkbare betekenis, glottochronologie, etymologische analyse), en een webserver omvat. Na de ontwikkeling van Starling begin jaren negentig heeft hij deze programmatuur ter beschikking gesteld aan zijn collega-onderzoekers, die hiervan veelvuldig gebruik maken. De Starling-programmatuur wordt door Starostin en zijn team voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. Starostins project Tower of Babel - te raadplegen via de hiervoor genoemde website - maakt de etymologie van vele honderden talen voor onderzoekers in de gehele wereld toegankelijk.

Sinds 2001 heeft Starostin de leiding van het door de Nobelprijswinnaar Murray Gell-Mann (Santa Fe Institute) geïnitieerde project Evolution of Human Languages. Dit project streeft ernaar door etymologische verbanden tussen talen hun verspreiding over de gehele wereld in kaart te brengen. Naast taalkundigen werken er vele vooraanstaande genetici en archeologen aan mee.

Sinds jaar en dag bestaan er nauwe contacten tussen Starostin en de Leidse universiteit. Hij werkt samen met onderzoekers op het gebied van de vergelijkende en beschrijvende taalwetenschap zoals prof.dr. F. Kortlandt (Spinoza-project), prof.dr. A. Lubotsky (Indo-European Etymological Dictionary Project) en prof.dr. G.L. van Driem (Himalaya Languages Project).

In 1997 - Starostin was toen 44 jaar oud - werd hij gekozen tot lid van de Russische Academie van Wetenschappen, wat (voor Russische begrippen) in de alfa-vakken een volstrekt unicum is.

Lezing
Starostin zal op donderdag 9 juni, 15-17 uur, in zaal 1170/002 een lezing geven voor alle belangstellenden.
Titel lezing: "Current state of long-range linguistic taxonomy"

Colloquium
Ter ere van Starostin wordt tevens een colloquium georganiseerd op maandag 6 juni van 14 tot 18 en dinsdag 7 juni van 9.30 tot 13.00 in Lipsius, zaal 148.
Titel: "Indo-European and its neighbours".

                                    
 
   
vorige pagina top pagina