Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 1/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Besluit van de maand

"Het bestuur besluit de nieuwe huisstijl in te voeren met betrekking tot al het komende drukwerk"

In het afgelopen halfjaar is er binnen de universiteit veel te doen geweest om huisstijl. Er is in de zomer van 2006 een nieuwe, kleurige, bachelorcampagne gestart, die ook als basis dient voor de huisstijl van de universiteit als geheel. Bovenstaand bestuursbesluit gaat níet over de universitaire huisstijl, maar over de letterenhuisstijl die als afgeleide daarvan is ontwikkeld. De behoefte aan het ontwikkelen van een 'facultair gezicht' voor uiteenlopende communicatieuitingen diende zich afgelopen voorjaar aan, mede naar aanleiding van vragen om advies van verschillende afdelingen die bij de afdeling Communicatie belandden.

Het gebruik van een huisstijl levert een aantal belangrijke voordelen op:

  • herkenbaarheid en professionaliteit: de diverse doelgroepen waarmee de faculteit (en haar verschillende afdelingen) communiceert zien snel wie de afzender is, en het getuigt van zorg en aandacht voor de manier waarop we ons presenteren. Daarmee levert het een positieve bijdrage aan de identeit van de organisatie.
  • tijd- en kostenbesparing: zo hoeft we niet steeds opnieuw 'het wiel uit te vinden', door voor elk item een nieuw ontwerp te laten maken en ook het op elkaar afstemmen van drukwerk kan tot kostenbeperkingen leiden.
  • gemak: er zijn communicatiemiddelen beschikbaar waar medewerkers gebruik van kunnen maken.

De huisstijldragers waarop het inmiddels goedgekeurde ontwerp is uitgewerkt, zijn drukwerkomslagen op A4- en A5-formaat (full colour en één kleur), een poster, een certificaat en een powerpoint-templaat. Vaste elementen in het ontwerp zijn de kleur- en vlakverdeling en de keuze van het lettertype. Per soort drukwerk wordt gevarieerd met het beeldmateriaal. De toepassingen zullen waar nodig nog worden uitgebreid. Zo is nog voorzien in een Word-sjabloon voor het maken van (bijvoorbeeld) rapport-omslagen die via kopiëren vermenigvuldigd worden, en het zogeheten 'with compliments'-kaartje. De komende tijd zal duidelijk worden waaraan verder nog behoefte is. Sjablonen, templates en een vernieuwd huisstijlhandboek komen binnenkort beschikbaar op de medewerkerswebsite LETwijzer. Deze facultaire huisstijl is overigens niet van toepassing op de uitingen die een duidelijk wervend karakter hebben, zoals de voorlichtingsbrochures voor bachelor- en masteropleidingen die onder beheer van de universitaire afdeling Communicatie en Werving worden uitgegeven. Daarbij wordt ingehaakt op de lijn die voor alle faculteiten geldt.

Meer informatie
Voor vragen over huisstijlzaken, vormgeving en drukwerk kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van de faculteit: Jesca Zweijtzer, j.c.j.zweijtzer@let.leidenuniv.nl

           
Drukwerkomslagen op A4- en A5-formaat
(full colour en één kleur)


Certificaat
       
Poster
  
Powerpoint-templaat 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina