Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 1/06 > Onderwijs

Carla Musterd Onderwijsprijs uitgereikt aan Dr. Geert Janssen

Het Instituut voor Geschiedenis heeft op 31 januari tijdens een plechtigheid in het Groot Auditorium van het Academiegebouw voor de eerste maal de 'Carla Musterd Onderwijsprijs' uitgereikt aan dr. Geert Janssen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1.000 euro. Met de prijs wil het Instituut voor Geschiedenis uitdrukking geven aan het grote belang van goed onderwijs en medewerkers belonen die op dit terrein excelleren.

      
Geert Janssen ontvangt de Carla Musterd Onderwijsprijs uit handen van Marieke Smit.
 
 

De prijs werd uitgereikt voor Marieke Smit, voormalig student-lid van het Dagelijks Bestuur van het Instituut voor Geschiedenis. Zij sprak daarbij de volgende woorden:

"Beste studenten, beste docenten, beste genodigden,

Aan mij dus de eer om vandaag een prijs uit te reiken; niet zomaar een prijs, maar de Carla Musterd Prijs. Een prijs krijgt tenslotte meer 'inhoud' als er een grote naam aan verbonden is. Dat kan de naam zijn van een rijke en invloedrijke geldschieter zoals Alfred Bernard Nobel. Hij bepaalde in zijn testament dat van zijn erfenis ieder jaar vijf Nobelprijzen moesten worden uitgereikt.

Vaker hebben prijzen de naam van een lichtend voorbeeld op een bepaald gebied. Zo kunnen natuurkundigen meedingen naar een prijs die is vernoemd naar de 17e eeuwse wis- en natuurkundige Christiaan Huygens en heet de prijs voor de beste historische scriptie in Leiden de Fruin Prijs, vernoemd naar de 19e eeuwse Nederlands historicus Robert Fruin.

Maar 'wie is Carla Musterd?' vragen studenten in de zaal zich misschien af. Zij is geen rijke geldschieter, maar aan de Leidse universiteit wel zeer invloedrijk geweest. Allereerst kennen de studenten hier in de zaal haar van het boek Zoeken en schrijven, dat zij met collega's publiceerde. Dit is een invloedrijk werk in het leven van de geschiedenisstudent. Het is namelijk hèt handboek waarin nauwkeurig staat beschreven hoe je een werkstuk moet maken.

Dit is echter niet de hoofdreden waarom de prijs naar haar is vernoemd. Toen zij in 2002, na 35 jaar, afscheid nam van de Leidse universiteit werd zij door haar collega's vooral geroemd omdat zij zich in de eerste plaats inzette voor het onderwijs.

Dat lijkt iets vanzelfsprekends voor een docent aan een geschiedenisopleiding. Universiteiten zijn tenslotte opgericht om hoger onderwijs te geven. Maar zo eenvoudig is het niet. De rangorde aan de universiteit wordt toch vooral bepaald door het wetenschappelijk onderzoek. Dat bepaalt of iemand al dan niet promotie maakt.

Carla Musterd waakte ervoor, zowel binnen de opleiding geschiedenis als binnen de hele Letterenfaculteit, dat aandacht voor het onderzoek niet tot verwaarlozing van het onderwijs zou leiden. Mede dankzij haar heeft goed onderwijs hier altijd hoog op de agenda gestaan.

De opleiding geschiedenis is door haar geïnspireerd bij het in leven roepen van deze prijs. Docenten die bekend staan om hun onderwijskwaliteiten kunnen om het jaar meedingen naar de Carla Musterd Prijs. Wat zijn studenten tenslotte zonder goede docenten?

Vandaag is het de eerste keer dat de Carla Musterd Prijs wordt uitgereikt. Maar aan wie?

Voor de werkcolleges die hij gaf (het is een hij, dat kan ik alvast verklappen), kreeg hij van zijn studenten een zeer hoge waardering. Op een schaal van 1 tot 10, zoals wij die gewend zijn, scoorde hij maar liefst een 9,4 voor zijn optreden als docent. In de evaluaties waren woorden te vinden als "echt de beste docent die we hebben gehad" en "lof voor de docent". En al deze prijzende woorden kreeg hij als beginnend docent, hij was destijds AIO hier in Leiden. Een jaar geleden promoveerde hij op het proefschrift Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664). Maar voor nu veel belangrijker dan dat; hij is er uitstekend in geslaagd zijn enthousiasme voor het vak geschiedenis over te brengen op zijn studenten.

Hij heeft de Leidse universiteit nu verruild voor Oxford, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat er een mooie onderwijscarrière voor hem in het verschiet ligt.

Bij deze mag ik de Carla Musterd Prijs aanbieden aan: Geert Janssen."

 Instituut voor Geschiedenis       Carla Musterd 
Carla Musterd

                                    
 
   
vorige pagina top pagina