Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 1/06 > Mededelingen

ICT Nieuws

In deze ICT Nieuws de volgende onderwerpen:

Voorzieningen collegezalen
De faculteit heeft de afgelopen zomer opdracht verleend, om alle collegezalen te voorzien van netwerkaansluitingen.

Afgelopen december heeft de faculteit aan de I-Groep opgedragen, op alle netwerkaansluitingen in de collegezalen 1 aansluiting te reserveren voor gebruik door laptops. Dit wordt in de zaal aangegeven.

Het zal dus niet meer nodig zijn om netwerkkabels van vaste computers in de collegezalen los te maken om deze voor een presentatielaptop te gebruiken.

Op de vaste presentatiecomputer in de collegezalen kunt u inloggen met uw Letteren-account, zoals u dat ook gebruikt bij het inloggen op een werkplekpc van Letteren of webmail.

Heeft u een gastdocent, dan kunt u voor hem of haar een gastaccount aanvragen via het aanvraagformulier gastaccount op Letwijzer (www.letwijzer.leidenuniv.nl, menu: ict/aanvraagformulieren), of via de servicedesk.

Verwijdert u alstublieft nooit netwerkbekabeling van de vaste pc in collegezalen: dit zal tot gevolg hebben, dat de netwerkverbinding van de vaste presentatiepc wordt verbroken, zodat deze geen gebruik meer kan maken van het netwerk, ook niet nadat de kabel opnieuw is ingeprikt.

Printervoorziening studenten
Vorige zomer heeft de faculteit aan het UFB gevraagd een tweede printer bij de computerpractica te plaatsen, zodat bij storing op de ene printer, altijd op een andere kan worden geprint.

De printer is in december geplaatst, het wachten is nog op de plaatsing van een Xafax-kaartlezer. Dit zal naar verwachting begin februari gebeuren.

Netwerkonderhoud
In december en januari is alle netwerkapparatuur in het WSD-complex vervangen. Hierbij:

  • is het netwerk gereedgemaakt voor invoering van ip-telefonie (via het computernetwerk), wat in de loop van 2006 gepland staat;
  • is de verbindingssnelheid met het internet verhoogd naar 1Gb/s;
  • is minder storingsgevoelige apparatuur geïnstalleerd.

Hierbij is in overeenstemming met de universitaire beveiligingsvoorschriften voor alle vaste computerapparatuur zogeheten 'port security' ingevoerd. Dat heeft tot gevolg, dat er geen andere computerapparatuur kan worden aangesloten op de outlet dan het apparaat dat erop geautoriseerd is. Probeert u dit toch te doen, dan zal dit tot gevolg hebben dat de outletpoort geblokkeerd raakt en pas na tussenkomst van de Helpdesk (7777) weer geactiveerd kan worden.

Voor laptops kunnen separate aansluitingen worden aangevraagd, als deze voorhanden zijn.

Organisatie- en naamswijziging ICT
Vanaf 1 januari is het beheer van de ict-infrastructuur (computers, servers, netwerk) formeel overgedragen aan de I-Groep van de universiteit. De facto gebeurde dit al vanaf de zomer.

Ook alle inventaris is overgedragen: de faculteit heeft geen computers meer in eigendom, maar heeft slechts het gebruiksrecht op computers, waarvoor jaarlijks een bedrag aan de I-Groep wordt betaald, inclusief ondersteuning door de helpdesk.

De rol van de dienst ICT is van uitvoerend gewijzigd in sturend en bewakend. Om deze gewijzigde rol te accentueren, is de naam van de afdeling gewijzigd in Informatiemanagement.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina