Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/05 > Agenda

Agenda

Lezingen en debatten

16 december 2005
Huizinga-lezing
Op vrijdag 16 december a.s. houdt Elmer Schönberger, auteur en componist, de vierendertigste Huizinga-lezing, getiteld: Het grote luisteren De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij hebben de naam Huizinga aan de lezingenreeks verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga die leefde van 7 december 1872 tot 1 februari 1945.

Voorgaande sprekers waren: Rudy Kousbroek, Mary McCarthy, Jan Pen, Jean-François Revel, Arthur Lehning, Noam Chomsky, Karel van het Reve, Golo Mann, Ernst Kossmann, Stefan Themerson, Renate Rubinstein, Robert Darnton, Harry Mulisch, Michael Howard, H. Drion, George Steiner, Peter Schat, Susan Sontag, Gerrit Komrij, Joseph Brodsky, E. de Jongh, Christian graaf Von Krokow, A.Th. van Deursen, Nadine Gordimer, H.L. Wesseling, Richard Holmes, Louise O. Fresco, Jorge Semprun, Ian Buruma, Wendy Doniger, Benno Barnard, Abram de Swaan en Dame Antonia Byatt.

De lezing wordt gehouden in de Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden, en begint om 20.00 u.

Maandag 19 december 2005
Academisch debat over 'Alumni als ambassadeurs van de universiteit' tevens in het kader van het afscheid van AW Kist "Excellent onderwijs, een actieve campus en de ontwikkeling van talent: de Universiteit Leiden biedt het nodige om haar studenten tot betrokken alumni te maken."

Alumni zijn bij uitstek de ambassadeurs van de universiteit. Zij zijn cruciaal voor de relatie die de Leidse universiteit heeft met haar maatschappelijke omgeving. Samen met deze bondgenoten wil de universiteit haar rol als kennisinstelling en motor voor innovatie versterken. De hoofdlijnen van deze vernieuwde aanpak zijn tot stand gekomen in goed overleg met het Bestuur van het Leids Universiteits Fonds (LUF).

De eerste resultaten ervan willen wij graag aan alumni en andere bondgenoten presenteren. Daarop zal worden gereflecteerd door enkele alumni. Zij zullen de stelling inleiden waarover vervolgens een academisch debat wordt gevoerd.

Het ' Alumni als ambassadeurs van de universiteit' thema speelde een belangrijke rol in de taakopvatting van AW Kist als voorzitter van het College van Bestuur van onze universiteit. Wij willen de wens van de heer Kist vervullen om hieraan zijn afscheid als voorzitter te verbinden.

De resultaten van zijn inzet zullen na zijn ambtstermijn doorwerken. Hij zal als alumnus blijven meewerken aan dit thema.

  • Plaats: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden.
  • Tijd: 17.00 uur, Aansluitend is er vanaf ongeveer 18.30 uur tot 19.30 uur een receptie.
  • Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomst is uw aanmelding per e-mail: kabinetszaken@bb.leidenuniv.nl

     

                                        
 
   
vorige pagina top pagina