Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/05 > Onderzoek

Onderzoek

Jaarlijkse subsidieronde Gratama Stichting en Leids Universiteits Fonds

Ook dit jaar stellen de Gratama Stichting en het Leids Universiteits Fonds (LUF) Leidse wetenschappers in de gelegenheid een subsidie aan te vragen voor een bijzonder wetenschappelijk project. De bijdragen variëren van 4.500 tot maximaal 22.500 per ingewilligde aanvraag.

De volgende criteria worden gehanteerd:

  • de projecten moeten liggen in de onderwijs-, (pioniers)onderzoek- of toepassingssfeer, maar buiten de criteria van fondsen voor zuiver wetenschappelijk onderzoek vallen;
  • de faculteit of afdeling/opleiding moet een substantiële bijdrage leveren aan een goede uitvoering en afloop van het project, tenminste in de vorm van een inspanningsverplichting als bijv. het beschikbaar stellen van fte's;
  • projecten met overwegende (meerjarige) personeelskosten hebben niet de voorkeur. Voor kortlopende projecten met een concreet einddoel kan een uitzondering worden gemaakt;
  • de projecten moeten niet alleen van wetenschappelijk belang zijn, maar ook maatschappelijk relevant.

Voorstellen worden rechtstreeks bij het LUF ingediend. U kunt bij het LUF een aanvraagformulier krijgen: tel. 513 05 03 of via www.luf.nl. De deadline voor het indienen van aanvragen is 6 januari 2006. De uitslag wordt eind juni/begin juli bekend gemaakt. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw dr. S.M. Gieling op gieling@luf.leidenuniv.nl

 
   
vorige pagina top pagina