Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/05 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

Met nieuws over de volgende onderwerpen:

Onderwijsvoorzieningen
Na wat aanloopproblemen, is inmiddels zaal 127 als multimedia-werkgroepruimte in gebruikgenomen. In deze zaal zijn 6 multimediamachines in aparte werkruimten geïnstalleerd, waarin onder meer experimenten met web-interactie uitgevoerd kunnen worden, maar ook (digitale) video- en audiomontage.

Tevens is de ruimte voorzien van een tv-aansluiting met grootbeeldtv, zodat de ruimte ook als press room voor de Master Journalistiek en Nieuwe Media gebruikt kan worden.

ICT&Onderzoek
De eerste bevindingen van het project ICT&Onderzoek zijn inmiddels aan een publiek van geïnterviewden gepresenteerd. Bevindingen:

  • er is behoefte aan een coördinerende rol binnen de faculteit, waar onderzoekers de weg wordt gewezen in de mogelijkheden binnen de ict-infrastructuur
  • er is behoefte aan een adviesfunctie met betrekking tot ict-toepassingen binnen onderzoeksprogramma's, zodat de inzet van deze middelen zo weinig mogelijk problemen oplevert bij gebruik van de bestaande infrastructuur
  • er is behoefte aan technisch-inhoudelijk ondersteuning bij de totstandkoming van wetenschappelijke ict-toepassingen. Gezien de breedte van de faculteit, is een veelheid aan specialismen benodigd: tekst-structurering, database-ontwerp, datamining (zoeken in gegevensverzamelingen).

De komende tijd zal het project zich richten op het verder inrichten van de informatievoorziening, het ontwikkelen van protocollen voor adviestrajecten en bij wijze van pilot het ondersteunen van een aantal onderzoeksprojecten.

Persoonlijke web sites
Naar onlangs gebleken is, kan iedereen met een ULCN-account (dat wil zeggen: studenten en medewerkers) een persoonlijke web site op ulcn aanmaken. Daardoor zal de faculteit nu vragen hiernaar niet meer zelf voldoen, maar wordt u doorverwezen naar ulcn.

Nadere informatie vindt u op de ulcn-website: ulcn.leidenuniv.nl. Voor facultaire informatievoorziening blijft QCMS vooralsnog de aangewezen plaats.

Dienstverlening door de I-Groep
Per 1 september is het complete technisch beheer van de ict-infrastructuur bij Letteren ondergebracht bij de I-Groep. Dit was al enige tijd in voorbereiding, maar is vanwege personele ontwikkelingen versneld. De Helpdesk en de ondersteuning op de werkplek gebeurden al bij de I-Groep; voor de meeste gebruikers verandert er daarom weinig. Vooral bij het verlenen van bijzondere ondersteuning aan bijvoorbeeld symposia of het realiseren van speciale voorzieningen voor specifieke (groepen) gebruikers blijkt het nog even zoeken naar een soepele werkwijze. We zien evenwel dat met goede wil van beide kanten de samenwerking snel verbeteren.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina