Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/05 > Agenda

Agenda

Lezingen

30 november 2005
Hugo Claus: Surrealist

Studium Generale-lezing door prof.dr. Georges Wildemeersch, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen
Tijd: 18.45 - 20.15 uur
Plaats: zaal 028, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 te Leiden
meer informatie: www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

16 december 2005
Huizinga-lezing
Op vrijdag 16 december a.s. houdt Elmer Schönberger, auteur en componist, de vierendertigste Huizinga-lezing, getiteld: Het grote luisteren De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij hebben de naam Huizinga aan de lezingenreeks verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga die leefde van 7 december 1872 tot 1 februari 1945.

Voorgaande sprekers waren: Rudy Kousbroek, Mary McCarthy, Jan Pen, Jean-François Revel, Arthur Lehning, Noam Chomsky, Karel van het Reve, Golo Mann, Ernst Kossmann, Stefan Themerson, Renate Rubinstein, Robert Darnton, Harry Mulisch, Michael Howard, H. Drion, George Steiner, Peter Schat, Susan Sontag, Gerrit Komrij, Joseph Brodsky, E. de Jongh, Christian graaf Von Krokow, A.Th. van Deursen, Nadine Gordimer, H.L. Wesseling, Richard Holmes, Louise O. Fresco, Jorge Semprun, Ian Buruma, Wendy Doniger, Benno Barnard, Abram de Swaan en Dame Antonia Byatt.

De lezing wordt gehouden in de Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden, en begint om 20.00 u.

Op vrijdag 18 november verschijnt in de NRC een interview met de spreker. Uitsluitend met de bon die daarbij staat, kunnen gratis toegangskaarten (1 of 2) besteld worden.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina