Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Personalia

Personalia

OWB

Werkverdeling afdeling Onderwijs- en Wetenschapsbeleid

Per 1 september 2005 zijn er enkele mutaties bij de afdeling Onderwijs- en Wetenschapsbeleid van het faculteitsbureau Letteren.

 • Allereerst is Hubert Slings voor een jaar gedetacheerd bij OC&W als secretaris van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. In september 2006 keert hij weer terug bij het faculteitsbureau.
 • Vervolgens zijn per 1 september 2005 twee nieuwe medewerkers bij de afdeling aangetreden:
  • Anneke Hendriks, totnogtoe werkzaam bij het secretariaat van het faculteitsbureau;
  • Marian Wilts, tot voor kort verbonden aan het bureau van onze Groningse zusterfaculteit, waar ze zich heeft beziggehouden met onder meer de begeleiding van de onderwijsvisitaties;
  • voorts is op projectbasis Egbert Fortuin werkzaam voor de afdeling.
  • Voorts heeft, tot onze vreugde, Yvonne in 't Veld vanaf 1 september voor een deel haar werkzaamheden hervat.
 • Sander Bos blijft tot het eind van het kalenderjaar actief als waarnemend hoofd van de afdeling.

Voor de afdeling Onderwijs- en Wetenschapsbeleid is de volgende globale verdeling van dossiers gemaakt.

Yvonne in 't Veld (afdelingshoofd - 1175 / 201B - tst. 23 51)
In overleg betrokken bij verschillende deelprojecten en advisering van decaan. Voorts in elk geval deelprojecten in het kader van de kwaliteitszorg, en strategiediscussie.

Sander Bos (beleidsmedewerker, waarnemend afdelingshoofd - 1175 / 201 - tst. 20 91)

 • onderzoek(sbeleid);
 •  leerstoelen(beleid);
 • bestuurlijke zaken incl. inrichting graduate school en bestuurlijke aspecten start MA-onderwijs;
 • MA-onderwijs (samen met mw. M. Wilts);
 • kwaliteitszorg (samen met mw. A. Hendriks en mw. Y. in 't Veld);
 • meerjarengesprekken met de verschillende eenheden.

Anneke Hendriks (beleidsmedewerker - 1175 / 201 - tst. 20 91)

 • leerstoelen (samen met L.J. Bos)
 • opvolging ISIS S&S
 • meerjarengesprekken met de verschillende eenheden;
 • DocMan, invoering systeem voor postregistratie, -distributie en -archivering.

Hans de Jonge (beleidsmedewerker - 1175 / 201A - 20 92)

 • BA-onderwijs;
 • BA-evaluatie;
 • project Rendementsverhoging
 • plaats wetenschapsfilosofie in het onderwijs.

Esther van der Wal (coördinator Sectorplan)

 • coördinatie Sectorplan Levendige Letteren

Marian Wilts (beleidsmedewerker - 1175 / 201C - tst. 27 39)

 • begeleiding en follow up onderwijsvisitaties;
 • MA-onderwijs (samen met L.J. Bos);
 • Honours Programme;
 • meerjarengesprekken met de verschillende eenheden;
 • herziening onderwijs- en examenregelingen
 • digitale en andere studiegidsen.

Alle leden van de afdeling Onderwijs- en Wetenschapsbeleid dragen zorg voor de ondersteuning - als secretaris of anderszins - een of meer van de facultaire commissies of overlegorganen.

Voor onderwerpen op het gebied van internationalisering, zowel meer beleidsachtige, als de uitwisseling van studenten (Erasmus, Study Abroad, enz.), kunt u zich wenden tot Rogier Busser, Director of International Studies, en zijn medewerkers Linda Coolen en Geeske Koolhaas.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina