Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Onderwijs

Onderwijs

Philips Programma Moderne Chinese Economie

door Karin Aalderink

China heeft een van de meest dynamische economieën ter wereld, en  beïnvloedt in toenemende mate de economische besluitvorming op wereldniveau. Een economisch sterk China is een machtige speler op het geopolitieke podium; economische tegenspoed in China zal de stabiliteit van regionale en internationale markten bedreigen. Toch is in het westen de kennis van achterliggende economische processen in China uiterst beperkt, zowel in academische als in politieke kring. De Chinese economie staat echter hoog op het lijstje van hedendaagse generaties studenten.

Deze overwegingen motiveerden Axel Schneider, hoogleraar voor het Moderne China, om aan de opleiding talen en culturen van China een programma Moderne Chinese Economie op te starten. Binnen de universiteit waren de middelen voor een dergelijk programma echter niet voorhanden. Daarom richtte hij zich op het bedrijfsleven.

Philips had een open oog voor het onmiddellijk nut en het toekomstig potentieel van zo'n programma. Philips is sinds jaar en dag zeer actief in China, en investeert veel in onderwijs en onderzoek. Met de steun van Rector Magnificus Douwe Breimer, het College van Bestuur en het Faculteitsbestuur Letteren konden de plannen worden geconcretiseerd. Financiering door Philips en het pro-actieve China-beleid van de universiteit maakten het mogelijk een samenwerkingsverband te realiseren met de gerenommeerde Tsinghua Universiteit in Beijing.

Het programma begint dit najaar en behelst tijdens de eerste fase drie jaar. Het is de bedoeling dat vanaf 2006-2007 een universitair docent uit China verschillende colleges zal verzorgen op het gebied van de (Chinese) economie. Daarnaast komt een gerenommeerd gasthoogleraar voor een kortere periode naar Leiden, om een gespecialiseerde, intensieve cursus en publieke lezingen te geven. In het eerste jaar, 2005-2006, mag de opleiding zich verheugen op de komst van Dr Gong Gang, een gasthoogleraar die gedurende het hele academische jaar aan onze universiteit zal doceren.

Dr Gong is verbonden aan de School voor Economie en Management van de Tsinghua Universiteit in Beijing, een van de beste universiteiten van China. In 1998 promoveerde hij aan The New School for Social Research, New York. Daarna werkte hij voor verschillende instellingen zoals de National Institute of Economic Policy te Johannesburg in Zuid Afrika en het Center for Empirical Macroeconomics van de Universität Bielefeld in Duitsland. In 2004 was hij een van de adviseurs van de Europese Centrale Bank.

Gasthoogleraar Dr. Gong     
Gasthoogleraar Dr Gong Gang
School voor Economie en Management van de Tsinghua Universiteit in Beijing

Naast het geven van colleges en publieke lezingen zal Dr Gong ook meewerken aan collectie-vorming in de Chinese economie, voor de Sinologische Bibliotheek van de Universiteit Leiden, die in het Europese sinologische landschap een prominente plaats inneemt.

Op de middellange termijn streeft de opleiding ernaar het programma structureel in de Universiteit Leiden te verankeren, en uit te breiden tot andere gebieden in Oost-Azië, om zo recht te doen aan het groeiende belang van economische en andere dynamiek in die regio - en haar groeiende interactie met de rest van de wereld, inclusief het westen.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina