Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Mededelingen

Mededelingen

Hoe was het ook al weer met.. de vakantiekaart ?

In de huidige CAO is het begrip "ADV" vervallen. In plaats daarvan is extra tijd aan het vakantietegoed gevoegd en bovendien is een reeks van mogelijkheden geopend om de werktijd in een week in te delen. Dit wordt aangeduid met "flexibele werkduur".

Al deze mogelijkheden maken even zovele keuzes noodzakelijk die samengevat zijn in het keuzeformulier "flexibele werkduur".

Daarin wordt de keuze aangeboden tussen 36, 38 of 40 uur werken per week bij een full-time functie. Bovendien kan bij een 40-urige werkweek er ook voor gekozen worden om een aantal vakantiedagen te sparen en wel gedurende drie, vier of vijf jaar.

De keuze die men maakt, beïnvloedt het aantal vakantiedagen dat men beschikbaar heeft. Kies je bijvoorbeeld voor een 36-urige werkweek, dan moeten daarvoor 96 verlofuren worden ingeleverd.

Helaas heeft nog niet iedereen haar of zijn keuze voor 2005 bekendgemaakt. Omdat we niet langer konden wachten met het verspreiden van vakantiekaarten, is nu geprobeerd om bij die medewerkers die hun keuze nog niet hebben gemeld, zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen uit de vorige jaren.

WP: geen vakantiekaart noodzakelijk

Voor het Wetenschappelijk Personeel is er de mogelijkheid om helemaal af te zien van het gebruiken van een vakantiekaart. Tijdens het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (of desgewenst los daarvan) kan een afspraak met de leidinggevende gemaakt worden over de uit te voeren taken in een bepaald jaar (de "jaartaak"). Die jaartaak moet uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbare tijd; aparte afspraken of het apart vastleggen van vakantie-dagen is dan niet meer nodig.

Ook is het mogelijk om deze jaarafspraak te maken en daarbij de afspraak om verlofuren te sparen, zodat een sabbatical kan worden opgenomen. Het is dan voldoende om deze variant aan te kruisen op het keuzeformulier; een vakantiekaart hoeft niet meer te worden ingevuld.

Keuzeformulier kwijt ?

Bent u het keuzeformulier kwijtgeraakt, dan kunt u het hier downloaden: full-timers (pdf) / part-timers (pdf). De regeling voor sabbatical is hier (Word-document) te vinden.

Letwijzer     

Alle regelingen zijn te vinden via de Letwijzer: www.letwijzer.leidenuniv.nl onder Personeelszaken.

 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina