Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Reportages

Reportage

Internationale Taalkunde Olympiade: "not in the first place about winning prizes..."

Na vijf Leidse Taalkunde Olympiades en deelname aan de twee internationale versies in Bulgarije en Rusland, viel de eer te beurt aan Letteren om gastheer te zijn voor de wedstrijd op internationaal niveau. Alexander Lubotsky, initiatiefnemer van de Leidse olympiade, vond dat daar nu de tijd rijp voor was.

door Jesca Zweijtzer

Voor deze bijzondere gelegenheid waren uit de nationale voorronde twee Nederlandse teams geselecteerd die onze eer mochten verdedigen. De andere elf deelnemende teams kwamen uit Rusland, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Polenm Servië en Finland, bestaande uit scholieren waarvan sommige veel, en sommige nauwelijks of geen training vooraf hadden gehad. Het zou erom spannen.

Een van de mooie dingen van dit evenement, dat van 8 tot en met 12 augustus plaats had, was het groepsproces. De bijna vijfenzeventig scholieren met teamleiders waren allemaal op één logeeradres ondergebracht en kregen een programma aangeboden dat genoeg ruimte bood voor ontspanning. Jef Jacobs had de jongelui bij zijn openingswoord al op het hart gedrukt gebruik te maken van de gelegenheid om internationale contacten te leggen. Dat was tenslotte nog belangrijker dan winnen. En dat gebeurde dan ook. Maandag was aan de gesprekspartners nog te zien wie in welke groep thuishoorde, maar hoe verder de week vorderde, hoe meer het gezelschap mengde. De workshop Afrikaans dans en drum en het culturele dagje Amsterdam hebben daar een goede bijdrage aan geleverd.

  Individuele wedstrijd

Lezen, ordenen, analyseren

Uiteraard is er ook hard gewerkt en de competitie en prestatiedrang vierden hoogtij op dinsdag en donderdag. De individuele wedstrijd, waarbij vijf opgaven opgelost moesten worden, duurde zes uur achtereen. Alle spelregels waren op de eerste dag al uitgelegd door Ivan Derzhanski, een van de leden van de internationale jury. "Schrijf overal je naam op. Beargumenteer al je oplossingen. Steek een gelinieerd vel op als je daar meer van nodig hebt. Neem je bril en medicijnen mee als je die nodig hebt, maar niet je telefoon." Urenlang werd er gelezen, geordend, geanalyseerd, beredeneerd, geschreven. slechts onderbroken door de broodjes en de flesjes water die halverwege door de organisatie werden rondgebracht. Als in het Tzotzil 'Oy 'ox lekil vob ta k'in lavie "op het feest zal vandaag goede muziek zijn" betekent en Bu 'oy 'ox k'op nax? is "waar was het gesprek vandaag?", hoe vertaal je dan "waar is het feest vandaag?"? En waarom? (Om tot de oplossing te komen zijn natuurlijk meer gegevens nodig. Voor wie zich uitgedaagd voelt: op de website www.ilo3.leidenuniv.nl zijn de volledige opgaven te vinden.)

Leidersfiguur

De opdracht voor de groepswedstrijd was gemaakt en ingesproken door Maarten Kossmann: vertaal een aantal zinnen in en uit het Berberdialect Figuig op basis van een reeks geluidsfragmenten. (Wij zijn bij Letteren inmiddels gezegend met een steeds groter wordend aantal computerzalen, waarvan de apparatuurbediening gelukkig geleidelijk aan gestandaardiseerd wordt. Zo konden we de dertien teams elk in een andere zaal aan het werk zetten op donderdag, ondanks het feit dat de begane grond van het Lipsius nog volop in verbouwing was. Inclusief de netwerkproblemen die ineens opdoken, was dit voor de organisatie een test case die we glansrijk hebben doorstaan.). Nu hoefden de deelnemers niet stil over hun papieren gebogen te zitten, maar moesten ze luisteren en discussiëren. De rolverdeling binnen het team ontstond vanzelf, en soms op verrassende wijze. Zo bleek een vriendelijk, bescheiden meisje uit een van de Russische teams ineens een echte leidersfiguur te zijn door streng de taken te verdelen om tijd te winnen: jij schrijft, jij bedient de computer, en doe wat ik zeg!

Fraternisation of peoples

De internationale jury heeft veel werk gehad aan het nakijken van alle opgaven en het verdelen van de prijzen. En dan waren het nog maar dertien teams! De bedoeling is dat het 'taalkundevirus' zich vanzelf verder verspreidt en de Internationale Taalkunde Olympiade jaarlijks groter wordt. Onze rector magnificus professor Breimer verwoordde het in zijn toespraak op de laatste dag, ná de bespreking van de opgaven en vóór het uitreiken van de prijzen en certificaten:

"As you all know, Olympic Games are not in the first place about winning prizes, but about participation in the event. The main aim of Olympics is the 'fraternisation of peoples', as it is usually called. This is of course also valid for the Linguistic Olympiad, and that is the reason why I hope that more Western European countries will follow the example of the Netherlands and join this initiative."

Volgend jaar zullen we het weten, als Estland de organisatie op zich neemt. Dit jaar zijn we in ieder geval ook erg blij met een zeer geslaagd evenement, vele enthousiaste mensen, én een eerste prijs voor de teamwedstrijd voor een van de Nederlandse teams.

Alle uitslagen van de wedstrijden zijn hier te vinden: www.ilo3.leidenuniv.nl

Foto's bij dit artikel: J. Zweijtzer
                                    
 
   
vorige pagina top pagina