Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

door Kasper van Ommen, Ommen@library.leidenuniv.nl

 

Alle tijdschriften grote uitgevers nu online

Lopende tijdschrifttitels
De Bibliotheken van de Universiteit Leiden bieden u nu bijna alle elektronische tijdschriften van de grote uitgevers Blackwell, Elsevier, Springer en Wiley online aan via U-LIP of U-CAT. Hierin zijn ook begrepen: de tijdschriften van Kluwer Academic Press en Brill. Dit aanbod omvat nu de lopende jaargang van ruim 3.500 actieve titels en veelal de jaargangen van de afgelopen 10 jaar.

Oude jaargangen van tijdschriften
In het geval van Elsevier en Springer zijn van de meeste titels ook de oude jaargangen beschikbaar. De oude jaargangen van Elsevier zijn zowel binnen U-LIP als U-CAT ontsloten zoals de recente jaargangen.  De oude jaargangen van Springer-tijdschriften zijn te bereiken via U-LIP, Resources. Vul in: ‘Springer e-journals’, ga naar het bestand en kies ‘Browse Publications (A-Z)’. Springer wil zijn digitale archief van tijdschriften dit jaar volledig gevuld hebben. De bibliotheken zullen de toegang tot de oude jaargangen voor Springer binnen U-LIP en U-CAT in de komende maanden gelijk trekken aan de toegang tot de recente jaargangen.

Trial eReference works
Tot het einde van het jaar bieden de Leidse Bibliotheken u ook toegang tot de eReferencebooks van Springer via U-LIP, Resources. Vul in: ‘Springer eReference’.

Jaarverslag UB 2004 digitaal

Het jaarverslag van de Universiteitsbibliotheek Leiden over het jaar 2004 is te bekijken als PDF file.
Dit jaar verschijnt geen gedrukte versie van het jaarverslag.

 

Lunchcafé UB

Met ingang van 15 augustus is de huidige UB-kantine omgetoverd zijn tot Lunchcafé. De counter zal dan geopend zijn van 11:45 uur tot 13:45 uur en er is een ruim lunch-assortiment verkrijgbaar, met o.a. soep, fruit, verse broodjes en een warme snack. Uiteraard kunt u ook meegebracht eten en drinken in het Lunchcafé nuttigen. Vanaf 18 augustus zijn er tevens regelmatig exposities te zien zijn in het het Lunchcafé UB. Momenteel is de foto expositie van Linda Hess te bezichtigen. ‘Linda Hess is plantenbiologe en lid van de werkgroep natuur en landschap van de Leidse Amateur Fotografenvereniging ( www.LAFV.nl ) Meestal fotografeert ze planten en andere kleine dingetjes van dichtbij met een macrolens (Canon EOS300, analoog). Deze collectie bestaat uit foto's van keukengerei.’

Uitgeverij Koninklijke Brill sponsor Scaliger fellow

Uitgeverij Koninklijke Brill te Leiden zal, met ingang van januari 2006, vooralsnog voor een periode van drie jaar de aanstelling van een zogenaamde ‘Brill Fellow’ van het Scaliger Instituut sponsoren. Door het ter beschikking stellen van een substantiële bijdrage wordt het Scaliger Instituut in de gelegenheid gesteld een of meer fellows per jaar aan het instituut te verbinden. De Brill-fellow zal binnen de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteit wetenschappelijk onderzoek doen op een van de uitgeefgebieden van uitgeverij Brill. Over het onderzoek zal onder andere een publiekslezing worden georganiseerd.

Herman Pabbruwe, directeur van Brill: ‘Wij ondersteunen van harte het initiatief van het Scaliger Instituut om de Bijzondere Collecties breder toegankelijk te maken vanwege de grote historische waarde van de boeken uit de collectie van de Universiteit Leiden.’

In deze collectie zijn diverse boeken aanwezig uitgegeven door Luchtmans (1683), de voorganger van Brill.

   
Drs. H. Pabbruwe, directeur van Uitgeverij Koninklijke Brill (rechts) en Prof. dr. P.G. Hoftijzer, directeur van het Scaliger Instituut

Koninklijke Brill NV is een beursgenoteerde, sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De nadruk van de fondsen ligt op de gebieden: Ancient Near East and Egypt; Middle East, Asian and Islamic Studies; Medieval and Early Modern Studies; Biblical and Religious Studies; Classical Studies; Social Sciences; Science and Biology (VSP imprint); Human Rights and Public International Law (Martinus Nijhoff imprint). De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit (boeken)series, encyclopedieën en tijdschriften. In beginsel worden deze publicaties zowel in druk als elektronisch beschikbaar gesteld. De voornaamste afzetmarkten zijn Europa, de Verenigde Staten en Japan. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. Zie voor meer informatie http://www.brill.nl  

Het Scaliger Instituut is opgericht in het jaar 2000 met als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden in onderzoek en onderwijs te stimuleren en te faciliteren door het initiëren van onderzoeksprojecten, organiseren van lezingen en symposia, publiceren van onderzoeksresultaten en verlenen van beurzen aan (gast)onderzoekers. Er wordt naar gestreefd om, in nauw overleg met de Leidse facultaire opleidingen, via lezingen, cursussen en masterclasses studenten en ais/oio’s uit alle disciplines bekend te maken met de grote rijkdom en verscheidenheid van de Bijzondere Collecties. Het instituut is vernoemd naar een van de beroemdste geleerden uit de geschiedenis van de Leidse universiteit: Josephus Justus Scaliger (1540-1609) die in 1593 naar Leiden werd gehaald als opvolger van Justus Lipsius en bij zijn overlijden een grote verzameling Oosterse handschriften naliet aan de Universiteitsbibliotheek.

Tentoonstelling Een Ridder van groot oordeel. Montaigne in Leiden

          

Van 1 september tot en met 4 december 2005 zal in de Universiteitsbibliotheek Leiden de tentoonstelling Een Ridder van groot oordeel. Montaigne in Leiden te zien zijn. Aanleiding is een congres dat op 1 en 2 september in Leiden rond het leven en werk Montaigne werd georganiseerd door o.a. prof. dr. P.J. Smith van de vakgroep Franse taal en cultuur.

Michel de Montaigne (1533-1592) is een grootmeester van het essay, een succesvol genre waarin de auteur vrijelijk zijn mening geeft over een veelheid van onderwerpen. Kenmerkend voor Montaignes denken zijn een verregaand relativisme, drang tot zelfkennis en zelfbeschrijving, hang naar vrijheid en tolerantie.

Montaignes tegendraadse manier van filosoferen en ongedwongen manier van schrijven hebben een blijvende invloed gehad in Europa: Bacon, Descartes, Pascal, Voltaire en Rousseau bewonderden of verafschuwden hem. Goethe en Nietzsche beschouwden hem als een van de ijkpunten van het West-Europese denken. Voor Claude Lévi-Strauss en Julia Kristeva staat Montaigne aan de basis van de moderne reflectie over een multiculturele samenleving.

Gezien zijn enorme invloed binnen en buiten Frankrijk, is het verwonderlijk dat er tot op heden weinig aandacht besteed is aan de receptie van Montaignes Essais in de Nederlanden. Om een eerste aanzet te geven tot de bestudering hiervan is in september 2005 in de Leidse Universiteitsbibliotheek de tentoonstelling Montaigne in Leiden te zien. De receptie van Montaigne zal geïllustreerd worden aan de hand van het rijke materiaal dat de universiteitsbibliotheek te bieden heeft. Een van de meest bijzondere stukken die te zien zullen zijn, is een eigenhandig geschreven brief van Montaigne uit omstreeks 1588 aan een zekere mevrouw Le Paulmier.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus in de reeks Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. De catalogus is te koop bij de receptie van de universiteitsbibliotheek (prijs € 15).

Marten Toonder (1912-2005)

Striptekenaar Marten Toonder overleed op 27 juli 2005. Toonder is bij het grote publiek vooral bekend geworden als schepper van Tom Poes en Heer Bommel. In zijn werk heeft Toonder diverse nieuwe woorden geïntroduceerd, die daarna zijn opgenomen in de Nederlandse woordenschat: denkraam, zieleknijper, minkukel, bovenbaas, kommer en kwel. Ook allerlei uitdrukkingen als ‘een eenvoudige doch voedzame maaltijd’, ‘geld speelt geen rol voor een heer van stand’ en ‘als je begrijpt wat ik bedoel’ zijn Bommeliaans. Toonder heeft een grote schare aanhangers; er is zelfs een heus Toondermuseum in de buurt van Leiden: de Bommelzolder in Zoeterwoude (Weipoort).

Toonders taalvaardigheid is één van de redenen dat diverse boeken van en over Toonder zijn opgenomen in de Universiteitsbibliotheek Leiden, onder meer in de collectie van de Maatschappij Nederlandse Letterkunde en in een speciale BOMMEL-collectie.

Van 28 juli tot en met 15 september is een beknopte keuze uit de in Leiden aanwezige boeken van en over Marten Toonder te zien in de Spoetnik-vitrine in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27.

Lezing Scaliger fellow dr. Peter E. Pormann 

Op donderdag 22 september zal Dr. Peter E. Pormann (Warburg Institute, London & Merton College, Oxford) een Scaliger lezing geven over zijn onderzoek naar Ibn Serapion. De lezing heeft de titel ‘Ibn Serapion (9th. Cent.). A Physician at the Crossroads between East and West’

Ibn Serapion was waarschijnlijk een christen maar schreef in het Arabisch. Zijn traktaten, vertaald in het Latijn als Liber de simplici medicina of  Liber aggregatus, werden door Ibn Serapion samengesteld uit Byzantijnse en Arabische bronnen en waren gedurende enkele eeuwen zeer populair onder wetenschappers.

Dr. Pormann doet onderzoek naar de overdracht van de Griekse medische en wetenschappelijke kennis naar de Islamitische wereld. Hij publiceerde ondermeer over geneeskunde en filosofie in het laatantieke Alexandrië, Griekse-Sirische-Arabische vertaaltechnieken en de geschiedenis van geestesstoornissen in het tiende-eeuwse Bagdad. 

Aanvang 15.00 uur
Plaats: Grote vergaderzaal Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27. Toegang: gratis

    

Peter Pormann

     

Nieuw nummer Omslag

Er is weer een nieuw nummer verschenen van Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. In het nummer is o.a. een interview te lezen met prof. dr. Ton Koopman. Verder wordt er aandacht besteedt aan Michel de Montaigne, zeventiende-eeuwse pamfletten en Justus Lipsius.

Het nieuwe nummer van Omslag is gratis af te halen bij de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27.

 

 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina