Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Discussie

Discussie

Open Access: schatkist of modderpoel?

De Faculteit der Letteren participeert in een proef waarbij zoveel mogelijk wetenschappelijk materiaal van wetenschappers via internet beschikbaar wordt gesteld in een zogenoemde "repository" (zie https://openaccess.leidenuniv.nl). Tijdens de discussiemiddag hierover onder leiding van Gerhard Jan Nauta kwamen naar aanleiding hiervan een aantal interessante vraagpunten op. Zo rees de vraag of via deze weg alle soorten van onderzoeksresultaten gepubliceerd zouden moeten worden, dus niet alleen artikelen die reeds geaccepteerd waren door een gerenommeerde redactie, maar ook nog niet (elders) gepubliceerde vondsten, preprints en dergelijke. Met andere woorden: moet voordat tot publicatie via dit kanaal wordt overgegaan nog een zekere kwalitatieve selectie worden gepleegd, of mag elke wetenschapper uit Leiden via dit kanaal publiceren wat zij/hij zelf wil?

Een andere kwestie was de vraag naar de terugvindbaarheid van alle onderzoeks-informatie die op internet wordt geplaatst: hoe vinden we de relevante teksten uit de steeds verder uitbreidende zee van informatie die zo langzamerhand ontstaat?

Discussie Open Access

Reacties op discussie (2) 
Geef uw reactie

Wat is uw mening over deze kwesties ? Discussieer mee door een reactie te geven op één van de volgende stellingen:

1)  Voor een verantwoord publicatiebeleid via "Open Acces" is het noodzakelijk dat er alleen publicaties worden toegestaan die een keurmerk hebben gekregen van één of andere redactie.

2)  Het is verstandiger om te gaan zoeken naar instrumenten die wetenschappelijke publicaties ontsluiten dan naar instrumenten om nog meer publicaties op het net te verspreiden.

Hierbij alvast een geïnspireerde bijdrage van Crit Cremers aan de discussie.

Geef uw reactie

Wat is uw mening over deze kwesties ? Discussieer mee door een reactie te geven op één van de volgende stellingen:

1)  Voor een verantwoord publicatiebeleid via "Open Acces" is het noodzakelijk dat er alleen publicaties worden toegestaan die een keurmerk hebben gekregen van één of andere redactie.

2)  Het is verstandiger om te gaan zoeken naar instrumenten die wetenschappelijke publicaties ontsluiten dan naar instrumenten om nog meer publicaties op het net te verspreiden.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina