Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/05 > Van de decaan

    

Van de decaan

Mijn eerste.

Voor het eerst mag ik Forum openen als decaan en redacteur en in de elektronische voetstappen van de vorige decaan,Ton van Haaften, treden. De titel van mijn eerste bijdrage aan Forum verwijst bewust naar de vorige bijdrage van de decaan omdat ik het een eer vind Ton van Haaften op te volgen, en omdat ik heb genoten van zijn visie op het besturen van een faculteit en het pleidooi voor een pluriforme faculteit in zijn laatste bijdrage.

U begrijpt dat ik na het lezen van zijn betoog ervoor terugdeins om mijn ideeën als nieuwe bestuurder van de faculteit kort en krachtig te verwoorden. Bovendien denk ik dat het gevaar van overmoed op de loer ligt als je die visie al wilt geven terwijl je de faculteit nog lang niet goed genoeg kent om een afgewogen verhaal te kunnen komen.

Liever begin ik daarom met te vertellen waarom ik graag begin aan mijn taak als decaan van deze faculteit. Er zit een persoonlijk element in: het is interessant en inspirerend om na een aantal jaren van universiteit te veranderen. Daar komt dan direct bij dat ik de kwaliteiten van de Leidse Letterenfaculteit al vele jaren kende. Er werken mensen die ik ken van mijn tijd aan de UvA of aan de VU, uit mijn periode als lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO, uit de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap en het voormalige HIL-instituut, als co-auteur van een studieboek, of als co-promotor (bij Leidse en Amsterdamse proefschriften). Pikant detail is dat ik zelfs een recensie heb geschreven van het proefschrift van onze huidige directeur bedrijfsvoering. Het is voor mij een leuk vooruitzicht om al die genoemde banden weer aan te halen door aan deze faculteit te gaan werken

Wat mij aangenaam trof in de gesprekken die ik heb gevoerd over mijn komst naar Leiden is dat ook de bestuurders op instellingsniveau er doordrongen van zijn dat de letterenfaculteit een parel is aan de kroon van de Leidse universiteit. Ik zie het dan ook als heel belangrijk om ervoor te zorgen dat universiteit en faculteit op hoofdlijnen dezelfde marsroute volgen zodat ze elkaar versterken in het "kiezen voor talent". In dat verband is het feit dat Ton van Haaften vice-rector is geworden voor ons zeker niet verkeerd (en natuurlijk ook eervol voor onze faculteit).

Aantrekkelijk voor mij is verder dat de Leidse letterenfaculteit zo'n breed spectrum van opleidingen heeft en aan zoveel talen aandacht besteedt. Het is heerlijk om zoveel mogelijkheden bij elkaar te hebben in één faculteit, en ik ben van plan er zoveel mogelijk van te genieten, nieuwe dingen te leren, en spannende verhalen te horen over allerlei vakgebieden.

Heb ik al een visie? Mijn antwoord kan kort zijn. Het Faculteitsbestuur heeft in mei van dit jaar een uitstekende voorzet gedaan in de vorm van een strategienota, en ik zie ernaar uit dit najaar met verschillende gremia de discussie over die nota verder te voeren, en op basis van nota en discussie aan de slag te gaan. Duidelijk is dat we, als we ook nieuwe dingen willen aanpakken en mogelijk maken, bereid moeten zijn na te denken over de huidige opzet van onderwijs, onderzoek, en facultair bestuur, en te kijken of die met minder middelen even goed of beter kan. Goed nadenken over een optimale facultaire organisatie hoort daar zeker bij. Verder is voor mij van groot belang dat de Bachelor-Master-structuur gebruikt zal worden voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs, en het versterken van onze positie op de internationale markt.

In augustus nam ik deel aan een congres over historische taalkunde in Madison in de Verenigde Staten. Van zo'n soort bijeenkomst kan ik altijd weer genieten, niet alleen vanwege de spannende vakwetenschappelijke discussies en de lezingen van beroemdheden zoals in dit geval William Labov en Keren Rice, maar ook omdat je met zoveel mensen in contact komt uit zoveel delen van de wereld, mensen met wie je een bepaalde belangstelling deelt en met wie je goed kunt praten. Internationaal bezig zijn in onderwijs en onderzoek is ook persoonlijk inspirerend, en dat kan heel goed in Leiden.

Nog een ambitie: de faculteit heeft met de opzet van de eerstejaarsboekdag op 5 september laten zien dat ze ernaar streeft om studenten een breder perspectief te bieden dan alleen dat van de eigen opleiding. Dit jaar deed ook de faculteit Wis- en Natuurkunde mee met die dag, en dat spoort mooi met het ideaal van de universiteit als een plek waar mensen een brede vorming ontvangen. Een ideaal dat ik deel.

Ik wens ons allen een heel vruchtbaar en inspirerend academisch jaar toe, en hoop met velen van de Forum-lezers snel persoonlijk kennis te maken.

Geert Booij

                                    
 
   
vorige pagina top pagina