http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/welkom/ www.studietips.leidenuniv.nl/advies.html wat
Studentenbegeleiders bij mijn opleiding
Mentor/tutor/docent: Alle eerstejaars studenten hebben een mentor/tutor en deze is een goed eerste aanspreekpunt. Daarnaast zijn vele docenten bereid met studenten te spreken.
Studieadviseur/studieco÷rdinator: De studieadviseur/studieco÷rdinator is de deskundige op het gebied van jouw studie en eventuele problemen (vertraging, planning, examenregelingen, enz.).
Informatie, advies en hulp voor alle studenten
Studententendecanen Studiekeuze en loopbaanservice
527 8011; dagelijks open spreekuur: 15.30-16-30 uur; locatie: Plexus
Adviseren studenten op het gebied van de zakelijke kanten van de studie (studievertraging, financieen, enz.). Tevens bemiddelen zij bij conflicten.
5278011; locatie: Plexus
Ondersteunen studenten bij het afwegen van hun keuzes m.b.t. studie en studieloopbaan en het nemen van beslissingen daarover. Naast individuele gesprekken zijn er workshops en trainingen
Overzicht van alle cursussen, workshops en trainingen
Studentenpsychologen PITSstop: loop even mee (met navigatiesysteem).
5278026; dagelijks open spreekuur 11-12.00 in Plexus; locatie Rapenburg 70-74.
Helpen studenten bij het oplossen studie- en studentenproblemen. Naast individuele gesprekken zijn er workshops en trainingen (planning, tentamenvrees, studie-stress, enz.)
  • Website studietips
  • Overzicht alle cursussen, workshops en trainingen; met videoclips
  • 527 80 25; locatie: Kaiserstraat 25
    Een website EN een plek in Plexus om informatie te vinden over studie, studeren en alles wat je als student kunt tegenkomen, zoals studiekeuze, loopbaan, studiefinanciering, studievaardigheden en persoonlijke problemen.
  • Website PITSstop
  • workshops
  • A-Z Index
  • -->