SOLO
Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs
September 2015
 
Naslag AV bijeenkomst
Vorige week vond op de FSW een bijeenkomst plaats waarop de audiovisuele middelen werden gedemonstreerd die in de collegezalen aanwezig zijn. Onderwerpen als het gebruik van de beamer, de omgang met microfoons en het gebruik van het bedieningspaneel kwamen aan bod. Voor meer informatie over het gebruik van of de mogelijkheden met audiovisuele apparatuur binnen de FSW, kunt u op onze webpagina terecht. Tevens werd een BHV-alert en instructie gegeven. Op de ontruimingspagina kunt u hierover het een en ander teruglezen.


Samen werken aan surveys in Qualtrics...?
…dat kan door een groep aan te vragen! Met deze functie kunt u samen vragenlijsten, panels en data beheren. Iedereen die deel uitmaakt van de groep, heeft toegang tot de betreffende vragenlijsten en kan hiermee werken. Voorheen was het met de functie ‘collaborate’ al wel mogelijk een vragenlijst door anderen te laten bewerken, maar had de vragenlijst slechts een eigenaar. Om met uw onderzoeksgroep of studenten samen aan een survey te kunnen werken kunt u een groep aanvragen bij qualtrics-beheer@fsw.leidenuniv.nl.


Dweeb Uitdiep beheert een handzame Blackboard Course
"Niet ieder vak is in te delen onder kopjes als 'information', 'discussions' of  'groups'. Het was elke keer weer puzzelen waar ik mijn bestanden of instructies het best kon plaatsen. Ook studenten lieten geregeld horen dat het lastig was iets terug te vinden op Blackboard. Dat wilde ik graag anders zien."

Binnen Blackboard is het mogelijk het aantal of de naam van menuknoppen aan te passen naargelang deze bij uw cursus passen. Benieuwd naar hoe Dweeb zijn cursusmenu aanpast naar de inhoud van z'n vak?

 > Lees verder


Best practice conditioneringsonderzoek
Andreas Burger is promovendus op de afdeling Klinische Psychologie en is bezig met een conditioneringsonderzoek naar het afleren van angst. Omdat er bij dit onderzoek veel fysiologische metingen zullen worden gedaan heeft hij namens zijn onderzoeksgroep de hulp ingeroepen van Labsupport/Onderzoekssupport.

 > Lees verder


What's up
> Dit najaar biedt SOLO weer diverse workshops aan, onder meer over E-Prime, Knowledge Clips en diverse lesmethoden. Bekijk het volledige workshopoverzicht of meld u direct aan via het aanmeldformulier.

> Heeft u een innovatief idee om met ICT het onderwijs te verbeteren? Doe mee aan de innovatiechallenge van SURF! Voorstellen kunnen tot 9 oktober worden ingediend op de wedstrijdpagina.

> Tussen zaterdag 10 oktober 23:00 uur en zondag 11 oktober 04:00 uur vinden werkzaamheden plaats. Het netwerk van de Universiteit zal dan niet beschikbaar zijn. Er zullen geen onderbrekingen in de telefonie plaatsvinden.

> Indien u werkt met VUDAMS, kondigen wij graag de beschikbaarheid van de laatste update (versie 3.8) aan. Neem contact op met onze technici voor vragen over VUDAMS.

Bij ons leer je de wereld kennen