Nieuwsbrief
Diversiteit & Inclusiviteit

Nummer 2

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid spoort universiteit aan inclusiever te zijn
De Universiteit Leiden raakt steeds meer doordrongen van het belang van het thema diversiteit en inclusiviteit, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Dat is de hoofdboodschap uit het eerste jaarverslag van de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid, dat op 15 februari aan vicerector Hester Bijl werd aangeboden.

Lees meer
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en initiatieven die binnen onze universiteit plaatsvinden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
Sheila Sitalsing houdt Annie Romein-Verschoorlezing

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag , verzorgt Sheila Sitalsing in het Academiegebouw de Annie RomeinVerschoorlezing ‘De boze vrouw’. Referent is Aminata Cairo.

Lees meer
 
Tweede fase diversiteitsbeleid van start

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden stelde op 10 januari de contouren van het nieuwe plan Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit vast. Het nieuwe plan bouwt voort op de doelen van het vorige werkplan 2014-2016. De focus ligt nog meer op verduurzaming en verankering van het huidige diversiteitsbeleid. Dit betekent meer betrokkenheid en samenwerking tussen alle geledingen binnen de universiteit om deze diverser en inclusiever te maken. Het definitieve werkplan verschijnt binnenkort op de universitaire website. We houden u op de hoogte!

 
Buddyprogramma voor masterstudenten

De Faculteit Geesteswetenschappen is succesvol gestart met een buddyprogramma voor masterstudenten. Er zijn inmiddels 60 studenten gekoppeld aan 13 buddy’s. 

Lees meer
 
Let's Talk

Kom elke derde donderdag van de maand naar het Meeting Point in Studentencentrum Plexus voor een Let’s Talk-sessie. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten voor Leidse studenten en medewerkers die door elkaars verhalen onderling verbonden zijn. Na elk persoonlijk verhaal krijgt eenieder de gelegenheid te kijken naar herkenbaarheid en eigen betrokkenheid bij dit verhaal. Meer informatie in de agenda van de universitaire website. Een Let’s Talk-sessie is ook mogelijk voor een specifieke groep studenten of medewerkers. Neem daarvoor contact op met Aminata Cairo, a.cairo@bb.leidenuniv.nl.

 
Wilt u met ons praten?

Het Diversity Office houdt elke donderdag spreekuur tussen 12:00 en 16:00 uur in het Meeting Point naast Studentencentrum Plexus. Heeft u vragen of ideeën over bevordering van diversiteit en inclusie, voor uzelf, in de collegezaal of op organisatieniveau? Maak een afspraak met Aminata Cairo, a.cairo@bb.leidenuniv.nl.

 
Denktank Diversiteit

Met een Denktank Diversiteit wil het Instituut Geschiedenis het thema diversiteit een prominente plek geven binnen het instituut. Uitgangspunt van het te ontwikkelen diversiteitsbeleid is dat verschillende groepen mensen zich welkom moeten voelen. De denktank wil inventariseren, signaleren en adviseren. Medewerkers van het instituut die mee willen denken of suggesties doen: stuur een mail naar diversityhist@hum.leidenuniv.nl.

 
Project Diversity in Action

Aminata Cairo (Diversity Office) en Ann Wilson (Leiden University College) bieden de onderzoekscursus Diversity in Action. In twee projecten leren zeven jonge mensen om veldwerkmethoden te gebruiken voor diversiteitsvraagstukken. In het eerste project verzamelen ze verhalen van inclusie en uitsluiting van leden van de Leiden universitaire gemeenschap. Deze verhalen komen in een database voor trainingen en presentaties. In het tweede project maken de studenten een leestheaterproductie voor kinderen in de transgendergemeenschap, in samenwerking met het Leiden International Arts and Theater Foundation.

 
Meer nieuws
 
Aan het werk met een functiebeperking
 
Judi Mesman krijgt NWO-Vici voor onderzoek naar de overdracht van vooroordelen
Agenda
8 maart: Annie Romein-Verschoorlezing
15 maart: voorlichtingsbijeenkomst docentenopleiding voor statushouders
16 maart: Let's Talk-bijeenkomst
21 maart t/m 11 april: Training Inclusive education
5 april: studentenconferentie Diversiteit en Inclusiviteit
20 april: conferentie Studeren met een functiebeperking
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen