Nieuwsbrief
Diversiteit & Inclusiviteit

Nummer 3, juni 2017

Universiteit Leiden ontvangt Diamant voor succesvol diversiteitsbeleid
Elk jaar krijgen enkele organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend een 'Diamant', als erkenning voor succesvol diversiteitsbeleid. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, ontvangt op 8 juni namens de Universiteit Leiden een Diamant voor het universitaire beleid om meer vrouwelijke wetenschappers naar topposities te leiden. 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en initiatieven die binnen onze universiteit plaatsvinden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
 
Wilt u iets bijdragen aan deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar diversiteit@leidenuniv.nl.
Zo voelt het om te studeren met een beperking

Zeker honderd mensen namen op 20 april deel aan de conferentie Studeren met een functiebeperking. Tientallen studenten deelden hun ervaringen. ‘Ik heb liever dat je het honderd keer aan me vraagt, dan dat je iets voor mij invult.’

›
Lees meer
 
Vrijheid om zelf een levenspartner te kiezen

Hoogleraar Kees Waaldijk overhandigde op 25 april het rapport over de LawsAndFamilies Database aan Pearl Dykstra, lid van de High Level Group of Scientific Advisors van de Europese Commissie.

›
Lees meer
 
Taskforce The Future is Diversity presenteert resultaten

In 2016 hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam in de Taskforce The Future Is Diversity samengewerkt aan verbetering van het studiesucces van biculturele studenten. In de Expert-meeting Inclusive Higher Education op 16 juni presenteert de Taskforce de resultaten van die samenwerking aan Hester Bijl, vice-rector van de Universiteit Leiden. Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom op de expert-meeting.

›
Lees meer
 
Studeren met autisme: “Hoe doen mijn studiegenoten dat?”

Ren้e Dijkhuis doet onderzoek naar de problemen die studenten met autisme ondervinden als ze na de middelbare school terechtkomen in de minder gestructureerde en complexere omgeving van de universiteit.

›
Lees meer
 
Vrouwen weer op de universitaire agenda

De vrouwenzaak staat weer op de agenda van de Universiteit Leiden. Dat was op 8 maart duidelijk in het Academiegebouw. Eerst een informele bijeenkomst met vrouwelijke Leidse hoogleraren en talenten, toen de 27e Annie Romein-Verschoorlezing. Over gelukkige en boze vrouwen.

›
Lees meer
 
Barsten in het glazen plafond: Petra Sijpesteijn over het hoogleraarschap

De Universiteit Leiden heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Maak kennis met Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabisch.

›
Lees meer
 
Pieters Corner: Is diversiteit maakbaar?

Leidse sociaal-wetenschappers reflecteren op de vraag hoe we de universiteit tot een diverse en inclusieve gemeenschap kunnen maken.

›
Lees meer
 
Leden gezocht voor LGBT-kernteam

Het Diversity Office is op zoek naar actieve leden voor een nog op te zetten universiteitsbreed LGBT-kernteam. Enthousiaste medewerkers en studenten zijn zeer welkom voor een brainstormsessie in september. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze sessie of meer informatie hierover? Stuur een mailtje naar Jasper Bitter: j.m.bitter@sea.leidenuniv.nl.

 
Nieuwe facultaire plannen voor diversiteitsbeleid

De faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance & Global Affairs, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, en Wiskunde en Natuurwetenschappen werken aan nieuw facultair diversiteitsbeleid voor de periode 2017-2018. De facultaire werkplannen, waarvan het merendeel gereed is, bouwen voort op het beleid van de afgelopen drie jaar. Binnenkort worden de plannen vastgesteld. We houden u op de hoogte.

 
Waar culturen elkaar ontmoeten

Nederlandse studenten, internationale studenten ้n inwoners van Leiden kwamen op 13 mei samen voor een culturele reis rond de wereld in ้้n dag.

›
Lees meer
 
'Mediarepresentatie transgenders heeft grote invloed'

Nog nooit is er zoveel aandacht geweest voor transgender-personen in de media, maar toch laten de cijfers omtrent de positie en emancipatie van transgenders in de Nederlandse maatschappij een verontrustend beeld zien. Onderzoeker Eliza Steinbock schreef erover in Trouw. 

›
Lees meer
 
Terug naar Marokko

Hayat Essakkati studeerde Bestuurskunde in Leiden. Ze startte haar eigen bedrijf in Marokko, het land van haar ouders. ‘Tijdens mijn studie wist ik al dat ik later iets terug wilde geven aan Marokko.’

›
Lees meer
 
Agenda
›
8 juni - Uitreiking Diamant Talent naar de Top
›
15 juni - Let's Talk-bijeenkomst
›
16 juni - Expert-meeting Inclusive Higher Education in 2025: A Sneak Preview

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen