Nieuwsbrief
Diversiteit & Inclusiviteit

Nummer 5, december 2017

Terugblik op het Diversiteitssymposium 2017
Een bruisend publiek van ongeveer driehonderd mensen deed mee aan het symposium How inclusion makes diversity work dat dit jaar vooral draaide om het belang van openheid: het beleid kan alleen slagen als we open, expliciet, en met precisie met elkaar spreken over wat we willen verbeteren, en over de diepliggende obstakels. Ook goed leiderschap is nodig. Diversity Officer Isabel Hoving blikt terug: ‘Met openheid, precisie, en leiderschap komen we verder!’
 
 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en initiatieven die binnen onze universiteit plaatsvinden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Heeft u ook nieuws? Laat het ons weten via diversiteit@leidenuniv.nl
 
 
Kritisch kijken naar de eigen praktijk

Estela Bensimon, professor Higher Education aan de USC Rossier School of Education,  legde uit dat de termen diversiteit en inclusiviteit de kwesties die we moeten aanpakken niet duidelijk benoemen. De universiteit moet zich juist richten op het gebrek aan gelijke kansen.  Veel studenten uit etnische minderheidsgroepen hebben niet dezelfde vertrekpositie als witte studenten, en onze universiteit slaagt er nog niet in hen dezelfde kansen te bieden.  We kunnen kritischer naar onszelf kijken: dragen we in de praktijk wel echt bij aan grotere inclusiviteit en gelijke kansen? Of doen we het tegenovergestelde?

 
 
Zelfscans

Bensimon’s  Center of Urban Education heeft tools ontwikkeld die docenten helpt hun eigen lespraktijk en lesmaterialen te analyseren: vergroten of verkleinen ze de kloof tussen het studiesucces van verschillende groepen studenten? En hoe beloon je universitaire docenten die gelijke kansen dichterbij brengen? In 2018 hoopt het Diversity Office deze zelfscans naar Leiden te halen. 

 
 
Belang van leiderschap

Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de Nationale Politie,  vertelde hoe diversity recruiters, dialoog, trainingen, rolmodellen en netwerken worden ingezet om de korpsen van nationale politie diverser en inclusiever te maken. Hij benadrukte het belang van leiderschap met een inspirerende film van een leider van de U.S. Air Force Academy, die zijn studenten in niet mis te verstane termen duidelijk maakte dat racisme niet wordt getolereerd. Slort: ‘A non-inclusive workplace is the Lonely Planet guide book to the exit for your biggest talents and your change agents.’

 
 
Film ‘Diversity and Inclusion Policy’

In een film vroeg het Diversity Office aan studenten en medewerkers hoe ze over het diversiteitsbeleid denken. Daaruit blijkt duidelijk wat het belang is van je ‘thuis voelen’ om tot topprestaties te komen. En wat daarvoor nodig is: gelijkheid tussen alle genders,etnische groepen, en nationaliteiten bewustwording van vooroordelen, diverse studentenpopulatie, inclusieve leer- en werkomgeving en rolmodellen. Een panel van decanen reageerde op de film.

 
 
Vooroordelen doorgronden

De deelnemers discussieerden in verschillende workshops over diepgewortelde vooroordelen over witheid (als superieur), gender en seksualiteit. Ons diversiteitsbeleid kan alleen slagen als we vooroordelen  leren doorgronden en de institutionele praktijken die deze in stand houden aanpakken. 

 
 
Vooruitblik 2018

Het was fantastisch om te zien dat de gemeenschap die zich inzet voor inclusiviteit en gelijke kansen groeit, en steeds meer van zich laat horen. Het Diversity Office zal ook in 2018 doorgaan en kijkt ernaar uit samen te werken met studenten en medewerkers die willen meehelpen het diversiteits-, gelijke kansen- en inclusiviteitsbeleid een stap verder te brengen.

 
 
Sustainable Business Battle wint Van Bergen Prijs

De Sustainable Business Battle bestaat nog geen jaar, maar heeft nu al meerdere prijzen binnen weten te slepen. Zo namen de organisatoren vorige week nog de Green Trophy in ontvangst en nu kunnen ze ook de Van Bergen Prijs toevoegen aan hun prijzenkast.

Lees meer
 
 
Lancering Sophia Women's Network

De Universiteit Leiden heeft een nieuw universitair vrouwennetwerk, Sophia genaamd, voor vrouwelijke wetenschappers. Sophia streeft naar gelijke kansen en een beter werkklimaat voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel.

Lees meer
 
 
Zie ook
 
Video-impressie Diversiteitssymposium
 
Klankbordgroep Diversiteitsbeleid zoekt nieuwe leden
 
Teachers' tales: On the road to inclusive teaching
 
‘Mensen die op ons lijken trekken ons het meest aan’
 
Twee goede agenten kunnen twee ME-pelotons vervangen
 
Twee jaar vrouwennetwerk aan faculteit W&N
 
Eerste Informatics Ladies Day groot succes
 
Leiden heeft hoogste percentage vrouwelijke eerstejaars natuur- & sterrenkunde
 
 
Agenda
 
16 april: Training Inclusive Education - reaching all your students
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen