Studenten e-nieuws 6  
donderdag 19 september, collegejaar 2013/2014  
 
 
 
 
  Nieuwsbrief voor studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  
 
 
  Accreditatiebesluiten Criminologie binnen
De opleidingen Criminologie zijn geaccrediteerd. In mei 2013 bezocht een commissie de faculteit om te kijken of de bachelor- en masteropleiding Criminologie voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-Organisatie (NVAO), nu zijn de accreditaties verleend.
 Lees verder
 

 
  Hall of Fame
Heb jij het afgelopen collegejaar voor je bachelorscriptie een 9 of hoger gehaald? En wil je een eervolle vermelding op de website?
 Lees verder
 

 
  Openingslezing Suum Cuique verzorgd door de heer mr. R.A. van der Pol
De openingslezing, die wegens logistieke redenen helaas niet kon plaatsvinden op donderdag 5 september, is verplaatst naar maandag 30 september , om 17:00 uur in zaal B041 in het KOG.
 Lees verder
 

 
  3 oktober: Veiligheid boven alles?!
Hoe veilig is Nederland? En hoe veilig is de Cloud? Veiligheid is bij uitstek een onderwerp dat iedereen raakt. Daarom belichten experts op 3 oktober in Den Haag het veiligheidsvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en gaan ze met elkaar in debat op het snijvlak van theorie en praktijk.
 Lees verder
 

 
  Tentoonstelling: Eeuwig Recht
Beleef tijdens de tentoonstelling 'Eeuwig recht' de geschiedenis van het recht, vanaf de ontwikkeling van het Romeins recht tot de introductie van de moderne rechtspraktijk.
 Lees verder
 

Meer nieuws
Wat besprak de faculteitsraad?
17 en 18 oktober 2013 | tweedaags evenement over Anglo-Amerikaans Recht
13 december 2013 | Studiedag van Proces
Haagse Internationale Open Dag
Gravensteen Lezingen: Asef Bayat

  Oraties
23 september | Oratie prof. dr. C.G. Breedveld-de Voogd
27 september | Oraties prof. mr. drs. M. Haentjens & prof. mr. W.A.K. Rank
 

  Stages en bijbanen
Internship Squla voor masterstudenten
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden zoekt nieuwe medewerkers, kom naar de open dag op 25 september!
 

 
  Agenda
23 september | Vergadering Faculteitsraad
24 september | Afstuderen (criminologie)
25 september | Afstuderen (notarieel recht)
26 september | Afstuderen (rechtsgeleerdheid en jeugdrecht)
26 september | Opening tentoonstelling: Eeuwig Recht
27 september | Afstuderen (fiscaal recht)