Genomineerd voor Eurekaprijs

De jury van de Eurekaprijs 2006 heeft de nominaties bekendgemaakt voor de Furore Boekenprijs en de Jos Withagen Mediaprijs. Prof.dr. A.A.M. Kinneging, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden, is met zijn boek Geografie van goed en kwaad genomineerd voor de boekenprijs. De winnaar wordt op 23 mei bekendgemaakt.

Er zijn vijf genomineerden voor de Furore Boekenprijs 2006, de prijs voor het beste Nederlandse non-fictieboek van 2005 waarin wetenschap toegankelijk is gemaakt voor een breed publiek.

  • Martijn van Calmthout, Einsteins licht: Een leven met relativiteit;
  • Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Witt;
  • Andreas Kinneging, Geografie van goed en kwaad;
  • Griet Vandermassen, Darwin voor dames: over feminisme en evolutietheorie;
  • Jolande Withuis, Na het kamp: Vriendschap en politieke strijd.

Op het omslag van Kinnegings boek staat een reproductie van het schilderij De geograaf van Johannes Vermeer. Zoals deze geograaf de fysieke wereld in kaart tracht te brengen, zo wil Kinneging een overzicht maken van goed en kwaad in de wereld. In zijn boek breekt hij een lans voor de ethiek van de Grieken en Romeinen en het christendom.

Zelf zegt Kinneging over zijn boek: 'Dit boek is het werk van een bekeerling. Het is het werk van iemand die ooit heilig geloofde in de zegeningen van de Verlichting en de Romantiek, maar die daar gaandeweg meer en meer aan is gaan twijfelen. Het begon ermee dat ik, studerend op de oude Romeinen [.] teneinde aan te tonen dat hun politieke en ethische denken primitief en gebrekkig is, [.] tot de overtuiging kwam dat niet hún denken, maar het onze primitief en gebrekkig is. Een ware ommekeer.'  

De jury van de Eurekaprijs 2006 bestaat uit Robbert Dijkgraaf (hoogleraar Theoretische Fysica, Universiteit van Amsterdam), Mineke Schipper (hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap, Universiteit Leiden), Dirk van Delft (universitair hoofddocent Wetenschapsgeschiedenis Universiteit Leiden), Monique Punter (hoofdredacteur Kijk) en Maarten van den Heuvel (eindredacteur Nieuwslicht, VARA).

Onlangs won Andreas Kinneging de Socrates-wisselbeker voor het beste Nederlandstalige boek over filosofie 2005:

Andreas Kinneging, Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays. Uitgeverij het Spectrum, 2005. ISBN 90 274 9753.

Links

(16 mei 2006)