B&W op bezoek bij CvB

Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden is direct na zijn installatie op bezoek gegaan bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hiermee onderstreept het zojuist aangetreden stadsbestuur dat het voort wil gaan op de positieve weg die Universiteit en stad de afgelopen vier jaar zijn ingeslagen.

Afhankelijk
Burgemeester Lenferink onderstreepte het belang van de aanwezigheid van de universiteit voor de identiteit van Leiden. Leiden heeft dit voor op steden als Haarlem en Dordrecht die 'toch iets missen dat u ons gegeven heeft', zo liet hij bij de kennismakingsbijeenkomst weten.

Rector Magnificus Douwe Breimer benadrukte dat stad en universiteit in hun ambities sterk van elkaar afhankelijk zijn.

Universitaire ambities
Stedelijke en universitaire ontwikkeling zijn twee zijden van dezelfde medaille. Een mooie, aantrekkelijke stad met een grote diversiteit aan voorzieningen is goed voor de universiteit. Aan de andere kant is de universiteit door de aanwezigheid van gebouwen en studenten niet alleen bepalend voor het sfeerbeeld in Leiden, maar helpt de universiteit op haar beurt mee aan de bloei van de stad door bijvoorbeeld jonge gepromoveerden te helpen bij het opzetten van biotechnologiebedrijven. In de Leeuwenhoek is op die manier het grootste bedrijventerrein voor biotechnologiebedrijven in Nederland ontstaan: het Bio Science Park. Het is van belang dat er één loket komt voor bedrijven en instellingen die zich er  willen vestigen. Ook bij het ontwikkelen van een debatcultuur trekken universiteit en stad met elkaar op.

 
Het College van Burgemeester en Wethouders en het College van Bestuur.

Visitors' Centre
In het kennismakingsgesprek is gesproken over het belang van een nieuw Visitors' Centre als entree voor de stad, dat niet alleen, zoals nu het geval is, voor de universiteit optreedt. Ook het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen is aan de orde geweest. De universiteit hecht sterk aan een goede ontsluiting van de Leeuwenhoek via openbaar vervoer, al dan niet via de Rijn Gouwe Lijn.

Goede huisvesting
Lange tijd is stilgestaan bij het belang van goede huisvesting voor iedereen die aan de universiteit komt werken en studeren. Er moeten meer kamers komen voor binnenlandse en buitenlandse studenten, appartementen voor jonge wetenschappers, starterswoningen voor afgestudeerden en diverse typen woningen voor (buitenlandse) hoogleraren.

Internationale universiteit
De ambitie van de universiteit om zich meer en meer te ontwikkelen als een internationale universiteit, zal ook gevolgen hebben voor de diversiteit in de stad. Het is van groot belang dat infrastructuur en cultureel aanbod in Leiden gelijke tred houden met deze ontwikkelingen. Universiteit en stad willen zich ervoor inzetten dat de verschillende stadssferen en bevolkingsgroepen elkaar versterken en alle profijt trekken van de bredere ontwikkeling van de stad en de universiteit. Hun gemeenschappelijke geschiedenis verplicht hen om de handen ineen te slaan. Dit zal ten goede komen aan alle bewoners, instellingen en bedrijven van de stad. Vanuit deze gemeenschappelijke houding willen het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders en de universiteit samenwerken.

(25 april 2006/SH/John Kroes)