The United Nations of the Future, Globalization with a Human Face

Willem van Genugten, Kees Homan, Nico Schrijver, Paul de Waart
KIT Publishers, 2006, ISBN 9068320734, Paperback, 304 blz., 29,95

 
De zestigste verjaardag van de Verenigde Naties leidde weer - en terecht - tot veel discussie over de organisatie. Jammer genoeg was het debat niet erg genuanceerd: het benadrukte vooral de tekortkomingen van de VN, en negeerde vaak het feit dat de VN meestal actief is in situaties die buiten elke controle van de afzonderlijke lidstaten vallen, namelijk in zogenaamde 'messy situations' waarin niemand iets goed kan doen. In dit boek concentreren de auteurs zich op de noodzaak van het garanderen van veiligheid, en de rol die de VN hierin kan of moet spelen. Zoals het cliché zegt: 'Als de VN niet zou bestaan, zou hij uitgevonden moeten worden.' Het boek beargumenteert dat de VN nog steeds nodig is in deze wereld vol conflict, armoede en geweld. De auteurs - allen gerenommeerde deskundigen op het gebied van internationaal recht - gaan terug naar de originele doelen van de organisatie zoals geformuleerd in 1945; daarnaast onderzoeken ze ook de grote kracht en zwakheid van de VN in de afgelopen zestig jaar.

Over de auteurs
Willem van Genugten is hoogleraar International Recht aan de Universiteit Tilburg en hoogleraar Mensenrechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Kees Homan is voormalig Majoor-Generaal van de Marine en gelieerd aan het Clingendael Instituut, Den Haag.
Nico Schrijver is hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden.
Paul de Waart is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

(25 april 2006)