Sharia en nationaal recht, Rechtssystemen in moslimlanden tussen traditie, politiek en rechtsstaat

J.M. Otto
Amsterdam University Press, 2005, isbn 90 5356 841 7, paperback, 248 blz., € 39,50

 
Dat de sharia (islamitische wetgeving) van kracht wordt, boezemt sommigen hoop en anderen angst in. Deze fascinerende studie laat zien hoe de sharia in de praktijk functioneert. Daarmee biedt dit boek een nieuwe en stevige empirische basis voor een zinvol debat. Otto presenteert de conclusies van een brede vergelijkende studie over de sharia en nationale wetgeving in twaalf moslimlanden. Na een helder historisch overzicht, wordt per land de feitelijke wettelijke posities vergeleken met een sterke focus op staatsrecht, familierecht en strafrecht. Opvallend zijn de enorme verschillen tussen de besproken landen.

Deze studie toont aan hoeveel moeite de moslimlanden zich getroost hebben om de verschillende normatieve systemen met elkaar te verenigen. Het laat ook zien hoe de vaak ambivalente relatie tussen de sharia en het nationaal recht gevormd is door nationale sharia-politiek en bestuurlijke dilemma’s enerzijds en de plaatselijke rechtssystemen van burgers en hun pragmatische probleemoplossende houding anderzijds. Ten slotte gaat Sharia en nationaal recht in op de positieve invloed van de mensenrechten op de rechtsformatie en worden suggesties gedaan voor de buitenlandse politiek.

Jan Michiel Otto is hoogleraar Recht en Bestuur in Ontwikkelingslanden aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens directeur van het Van Vollenhoven Instituut.

(25 april 2006)