De kunst van het oud worden

In de Leidse binnenstad kunt u van 21 april tot en met 7 juni een rondwandeling maken, waarbij u op diverse locaties exposities over de beeldvorming van het oud worden kunt bezichtigen.

Verkeerd beeld van ouderen
De wereld vergrijst. Er komen meer ouderen die ook nog steeds ouder worden. Het beeld dat wij van deze ouderen hebben, is vaak een beeld van uitgebluste, zwakke medemensen. Mensen die zorg nodig hebben. De werkelijkheid is totaal anders. De ouderen van vandaag willen actief blijven en genieten van het leven. En dat kan ook want zij zijn over het algemeen gezond en vitaal. Veel ouderen staan ook na hun 65ste nog midden in de maatschappij.

 

Exposities over ouderen van nu
De beeldvorming rond ouderen moet daarom nodig veranderen. Met dat doel voor ogen is het programma 'De kunst van het oud worden' georganiseerd. Tijdens een wandeling door de binnenstad van Leiden zijn op een tiental plaatsen, vaak musea of universiteitsgebouwen, exposities te bezoeken, waarbij via verschillende vormen van kunst aandacht wordt gevraagd voor de ouderen van nu. Zo is in de Galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum een fototentoonstelling over onder meer 'de maakbare mens'; in de Lakenhal vindt u etsen van Rembrandt de verteller; in Fotogalerie De Kleine Klup zijn kleurenfoto's van Marie Bot te zien. Zij fotografeerde oude stellen bij hen thuis, genietend van elkaars liefde en erotiek; en in Museum Boerhaave gaat de aandacht uit naar onderzoekers en geleerden die tot op zeer hoge leeftijd actief bleven.

Toegangsprijzen
De toegang tot de exposities is vaak gratis. Deelnemende musea geven korting op hun toegangsprijs. Verder wordt er in dit kader op 17 mei een publieksdebat georganiseerd in samenwerking met het Rathenau Instituut en kunt u op een viertal maandagavonden filmvoorstellingen bezoeken in het Leidse Kijkhuis.

Meer informatie
www.dekunstvanhetoudworden.nl

(25 april 2006/SH)