Stellingen van deze week

Omdat de Nederlandse onderzoekswereld relatief klein is, zal de beslissing over de verdeling van onderzoeksgeld waarschijnlijk niet geheel zonder aanzien des persoons plaatsvinden.
Annemieke Heijboer, 25 april (geneeskunde)

Mensen die alle neuzen dezelfde kant op willen laten wijzen bedoelen daar meestal de richting van hun eigen neus mee.
Annemieke Heijboer, 25 april (geneeskunde)

Het is zeer ironisch dat onze hersenen in staat zijn om allerlei ingewikkelde processen te reguleren, maar niet in staat zijn om dit volledig te bevatten.
Anita van den Hoek, 26 april (geneeskunde)

Goed onderzoek beantwoordt een vraagstelling, maar levert vooral nieuwe vragen op.
Anita van den Hoek, 26 april (geneeskunde)

Om patiënten te stimuleren het zonnebaden te matigen, helpt 'dreigen' met rimpels vaak beter dan 'dreigen' met huidkanker.
Marloes Polderman, 26 april (geneeskunde)

De angst voor vogelgriep verspreidt zich sneller dan het virus zelf.
Marloes Polderman, 26 april (geneeskunde)

Net als vaak in de politiek lijkt het bij een proefschrift het grotere publiek meer te gaan om de vorm dan om de inhoud.
Marloes Polderman, 26 april (geneeskunde)

Voor een goede kenniseconomie zijn nodig veel kennis, een gezonde economie en hoogwaardig onderwijs. Uit het feit, dat studenten voor instroming in technische universiteiten moeten worden bijgespijkerd in de exacte vakken, blijkt dat het studiehuis een onvoldoende bijdrage levert aan de realisatie van een kenniseconomie.
Marloes Polderman, 26 april (geneeskunde)

Het aantal talen zonder woordklemtoon is groter dan vaak door onderzoekers die in hun moedertaal wel klemtoon kennen wordt aangenomen.
Lilie Roosman, 26 april (taalwetenschap)

Current research in biology could benefit from more 'Watching and Wondering'.
Claus Rüffler, 27 april (biologie)

The trade-offs inherent in our daily decisions keep life interesting.
Claus Rüffler, 27 april (biologie)

Hoewel de huid ons voortreffelijk beschermt tegen allerlei schadelijke invloeden van buitenaf, vormt zij een slechte barrière tegen kwetsende uitspraken van anderen.
Miranda de Jager, 27 april (biofarmaceutische wetenschappen)

(Mogelijke) patentaanvragen vormen een niet te onderschatten belemmering voor de ontwikkeling van jonge onderzoekers.
Miranda de Jager, 27 april (biofarmaceutische wetenschappen)

Iemand die altijd alles zwart op wit wil hebben, leeft een kleurloos bestaan.
Miranda de Jager, 27 april (biofarmaceutische wetenschappen)

Dubbelzinnigheid bestaat slechts bij de gratie van de toehoorders.
Boudewijn Bakker, 27 april (geneeskunde)