Oratie prof.dr. J.P.R. van Merkesteyn

Titel: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: een nieuw aanzicht of inzicht?

Vrijdag 28 april, 16.15 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73

Prof.dr. J.P.R. (Richard) van Merkesteyn (1954) is per 1 april 2005 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde om werkzaam te zijn op het vakgebied van de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Richard van Merkesteyn is in 1954 geboren in Den Haag. Na de hbs-b studeerde hij tandheelkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1977 het tandartsdiploma haalde. Na een jaar als tandarts verbonden te zijn geweest aan de Stichting Jeugdtandverzorging Kennemerland, volgde hij van 1978 tot 1982 een opleiding  tot kaakchirurg in het toenmalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam.

Van 1982 tot 1991 was Van Merkesteyn staflid van de afdeling Mondziekten en kaakchirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Hier deed hij onderzoek naar de pathogenese en behandeling van reactieve en ontstekingsachtige afwijkingen van de kaak. Op 28 april 1988 promoveerde hij bij prof.dr. G.J. Kusen en prof.dr. A.E. Becker op het proefschrift Fibrous Dysplasia.

In 1991 werd Van Merkesteyn aangesteld als staflid van de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Hij bleef parttime verbonden aan de afdeling Hyperbare geneeskunde van het AMC. Naast zijn werkzaamheden als kaakchirurg studeerde hij van 1994 tot 1999 geneeskunde aan de Universiteit Leiden en behaalde het artsexamen in augustus 1999.

In 1999 kreeg de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het LUMC opleidingsbevoegdheid en werd Van Merkesteyn opleider. Naast het nog lopende onderzoek naar de pathogenese en behandeling van reactieve en ontstekingsachtige afwijkingen van de kaak startte hij een onderzoekslijn naar complicaties van kaakosteotomieën. In 2002 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie erkend als Kaakchirurg-Oncoloog.

Na het emeritaat van prof.dr. C. Lekkas in 2004 werd Van Merkesteyn sectiehoofd Mondziekten en Kaakchirurgie en vervolgens in april 2005 hoogleraar.

(25 april 2006)