Universiteit Leiden kiest voor combinatie van rectoraat en voorzitterschap


Het huidige College van Bestuur: (v.l.n.r.) drs. H.W. te Beest, vice-voorzitter, prof.dr. D.D. Breimer rector magnificus en voorzitter, prof.dr. T. van Haaften, vice-rector.

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden heeft ervoor gekozen de huidige  functieverdeling in het College van Bestuur, bestaande uit een rector magnificus die tevens voorzitter is, een vice-voorzitter en een vice-rector magnificus, na het vertrek van prof.dr. Douwe Breimer te continueren.

Dit model werd in september 2005 ingevoerd. Prof.dr. Douwe Breimer is vanaf die datum de eerste die rector magnificus en tevens voorzitter is. Drs. Willem te Beest is vice-voorzitter en prof.dr. Ton van Haaften vice-rector magnificus.

Van Haaften zou aanvankelijk tot september 2006 vice-rector magnificus blijven. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor zijn functioneren in het college. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad van Toezicht is hij bereid een jaar langer aan te blijven om de continuïteit te waarborgen. Immers, op 8 februari 2007, beëindigt Breimer het rectoraat en voorzitterschap. Binnenkort wordt begonnen met de werving van zijn opvolger.

(25 april 2006/WvA)