Leidse biologie internationaal
competitief en invloedrijk

Het Leidse biologische onderzoek is zeer goed tot excellent, en maatschappelijk uiterst relevant. Dit is de conclusie van een internationale commissie van vakgenoten, die in september 2005 het Instituut Biologie Leiden (IBL) hebben gevisiteerd. De commissie keek naar de kwaliteit, de productie, de wetenschappelijke en sociaal-economische impact, en beoordeelde of het onderzoek in de toekomst kansrijk zou zijn.

Uitstekend bestuurd, hoge maatschappelijke relevantie

Bicyclus anynana

Om evolutieprocessen beter te begrijpen doen Leidse evolutiebiologen veel onderzoek naar de patronen op vlindervleugels. De grote vraag: hoe lopen de routes van de genen naar die enorme variatie in de morfologie, die weer de basis is voor natuurlijke selectie?

Het Instituut als geheel krijgt een beoordeling tussen de 4 en de 5 op een schaal van 1-5. Een 5 ('excellent') betekent dat het onderzoek internationaal toonaangevend is, en het vakgebied waarschijnlijk substantieel zal beïnvloeden. Een 4 ('very good') wil zeggen dat het onderzoek internationaal competitief, en nationaal leidend is. Volgens de commissie wordt het IBL uitstekend bestuurd, en is de maatschappelijke relevantie van het onderzoek zeer hoog.

Cutting edge science
Ook de 11 afzonderlijke secties krijgen allen een zeer lovende beoordeling. De secties Moleculaire ontwikkelingsgenetica en Evolutiebiologie krijgen zelfs op alle beoordeelde aspecten de maximale score. In het IBL wordt, aldus de commissie, 'cutting edge science' bedreven.

   Het proces waarmee planten genetisch worden gemodificeerd is afgekeken van een eenvoudige bodembacterie, die dit kunstje al miljoenen jaren gebruikt om planten te kunnen infiltreren met zijn DNA. De Leidse Moleculaire ontwikkelingsgenetica onderzoekt de moleculaire mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.
Agrobacterium tumefaciens    

Resultaten van samenwerking nu al zichtbaar
Het onderzoeksinstituut IBL bestaat sinds januari 2003. Toen kwam alle onderzoek in de biologie, van celbiologie tot gedragsbiologie, bij elkaar in één instituut. Deze fusie wordt door de visitatiecommissie toegejuicht. Nu al zie je, aldus de commissie, de resultaten van de wetenschappelijke samenwerking, en de sfeer is zeer goed.

Omdat het instituut pas kort bestaat verwacht de commissie dat het de toppen van zijn kunnen nog niet bereikt heeft. De commissie acht het van groot belang dat het instituut, dat nu over vier locaties verspreid is, spoedig een unilocatie krijgt. In de toekomst zal het IBL-onderzoek zich concentreren op de twee grote speerpunten Bioscience en Biodiversiteit.

Beoordeling van de afzonderlijke secties

 

section

quality

productivity

relevance

vitality and feasibility

1.

Molecular Cell Biology

5

4

4

5

2.

Molecular and Developmental Genetics

5

5

5

5

3a.

Metabolomics (pharmacognosy)

4

5

4

4

3b.

Plant Metabolomics

4

4

4

4

4.

Molecular Microbiology

4

4

4

4

5.

Plant Cell Physiology

4

3

4

3

6a.

Evolutionary Biology

5

5

5

5

6b.

Evolutuionary Biology (phylogenetics)

4

4

3

3

7.

Integrative Zoology

5

4

4

5

8.

Behavioural Biology

5

4

4

5

9.

Plant Ecology

5

4

4

4

10.

Animal Ecology

5

4

4

4

11.

Theoretical Biology    

5

4

4

4


Links

 

14 maart 2006/HP