Stellingen van deze week

The current popularity of the concept of feasting among theoretically inclined archeologists reflects a romantic longing for a mythical past where modern social inhibitions were less stringent.
Olivier Nieuwenhuyse, 15 maart (archeologie)

De levensverwachting ligt voor vrouwen hoger dan voor mannen. De 'gezonde levensverwachting' geeft aan welk deel van de levensverwachting in goede gezondheid wordt doorgebracht en is voor mannen en vrouwen gelijk. Dat betekent dat vrouwen gemiddeld langer dan mannen met beperkingen leven.
Carmen Eustatia-Rutten, 15 maart (geneeskunde)

Met de huidige toegang tot internet zal er in toenemende mate een beroep worden gedaan op de arts om de door de patiënt zelf gestelde diagnose te verifiëren, of, vaker nog, uit te sluiten.
Carmen Eustatia-Rutten, 15 maart (geneeskunde)

De herziene Rijkswet op het Nederlanderschap leidt, door het onthouden van nationaliteitsgevolg aan de erkenning van een kind na de geboorte, tot een ongerechtvaardigde en ongewenste toename van het aantal statenloze kinderen in Nederland.
Lies Punselie, 15 maart (rechtsgeleerdheid)

Een pleegkind heeft recht op pleegouders.
Lies Punselie, 15 maart (rechtsgeleerdheid)

De huidige uitvoering van artikel 75 van de Flora- en Faunawet (2005) dreigt de versnippering van natuur in Nederland te versterken.
Astrid Manhoudt, 16 maart (biologie)

De introductie van bio-fuels om aan de Europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, moet ook gekoppeld worden aan biodiversiteitdoelstellingen.
Astrid Manhoudt, 16 maart (biologie)

Er is een opmerkelijke correlatie tussen de verbreiding van koffie in Europa en de opkomst van de wetenschap. Dientengevolge zou het creëren van behoorlijke koffievoorzieningen in de gebouwen van de universiteit de hoogst mogelijke prioriteit verdienen.
Bleda Düring, 16 maart (archeologie)

Het management van UFB-catering zou de waarheid eer aandoen, als het tijdens de zomer- en winterperioden van een dichtstellingsregeling voor zijn kantines zou spreken.
Rob Zondervan, 16 maart (scheikunde)

In het nieuwe zorgstelsel wordt het solidariteitsbeginsel nog steeds dermate ver doorgevoerd, dat juist de zorg voor zwakke groepen opnieuw bedreigd wordt.
Rob Zondervan, 16 m