Oratie dr. E.A. de Jong

Titel: Natuurlijke verwantschap. Over de culturele betekenis van tuin- en landschapsarchitectuur

Vrijdag 17 maart, 16.15 uur.
Academiegebouw, Rapenburg 73

Prof.dr. E.A. (Erik) de Jong (1954) is per 1 oktober 2003 vanwege de Clusius Stichting benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Letteren om werkzaam te zijn op het vakgebied van de Geschiedenis van de Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Studie
Erik de Jong studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en hij behaalde zijn doctoraal cum laude. Vanaf 1980 tot 2002 was hij werkzaam als architectuurhistoricus aan de Vrije Universiteit. In 1993 promoveerde hij bij professor E.R.M. Taverne aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Natuur en Kunst. Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur 1650-1740, waarvoor hij de Erasmus Studieprijs ontving.

Erelid
Sinds 2002 is De Jong Professor and Associate Director of Garden History and Landscape Studies Program van The Bard Graduate Center New York, waar hij een MA-opleiding heeft gecreëerd op het gebied van Landscape Studies: History, Theory, Criticism & Heritage. In 1993 en 2001 was hij Harvard Fellow Garden and Landscape Studies in Dumbarton Oaks, Washington D.C. en Research Fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Studies in Wassenaar in 1997. Sinds 2002 is De Jong Senior Fellow Garden and Landscape Studies Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University. In 2000 werd hij benoemd tot erelid van de Swedish Society for Dendrology and Park Culture in Stockholm, Zweden.

Werkveld
De Jongs werkveld is de kunst- en architectuurgeschiedenis. Hij richt zich voornamelijk op de historische en eigentijdse ontwerppraktijk van de tuin- en landschapsarchitectuur. Hij belicht daarbij de sociale en culturele geschiedenis en betekenis de relaties tussen mens, tuin en landschap als onderdeel van woon- en leefcultuur en tussen landschapsontwerp, technologie, horticultuur, kunsten en wetenschap. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar de problematiek van beheer, behoud en ontwikkeling van tuin-, park- en cultuurlandschap.

Adviseur
De Jong publiceerde een groot aantal boeken, catalogi en artikelen in Europa en Amerika en hij geeft veel onderwijs en lezingen aan diverse instellingen. Hij is adviseur voor ontwerp, onderzoek, educatie en behoud en ontwikkeling van tuin en landschap in Nederland, de VS, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland en gastcurator voor verschillende tentoonstellingen op het gebied van de architectuur en de landschapsarchitectuur. In opdracht van Dumbarton Oaks werkt hij aan een monografie over de Amerikaanse landschapsarchitect Michael van Valkenburgh en aan een kritisch overzicht van de Nederlandse methoden van beheer en behoud van tuin en landschap in de afgelopen twintig jaar, bezien in een internationale context.

Erik de Jong is de eerste die de Clusius Leerstoel voor de Geschiedenis van de Tuin- en Landschapsarchitectuur bezet.

(14 maart 2006)