Hoogleraar Toegepaste Analyse

Per 1 maart is prof.dr.ir. Philippe Clément  benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Clément, geboren in Billens (Zwitserland) in 1943, was sinds 1980 hoogleraar Functionaal Analyse aan de Technische Universiteit Delft. In 2004 ging hij met vervroegd emeritaat.

Cléments expertise op het gebied van de functionaalanalytsiche methoden voor partiële differentiaalvergelijkingen vormt een goede aanvulling voor de in Leiden reeds aanwezige kennis. Clément gaat bijdragen aan de activiteiten van het landelijke wiskundecluster Nonlinear Dynamics of Natural Systems.

(28 februari 2006)