Onderzoek psychologie zeer goed tot excellent

Zeer goed tot excellent. Die beoordeling krijgt het onderzoeksinstituut van het departement Psychologie van een visitatiecommissie van vijf internationale experts op grond van een zelfstudie, een bibliometrisch onderzoek en een bezoek van vijf dagen.

Het onderzoeksinstituut psychologie richt zich op het thema 'motivated cognition and behavior': wat mensen denken en doen, hangt af van wat ze willen en ervaren. Kenmerkend voor het psychologisch onderzoek in Leiden is dat het zich in de richting van de bèta-wetenschappen aan het ontwikkelen is, en sinds kort uitstekende voorzieningen heeft voor alle soorten experimenteel onderzoek met metingen op het gebied van hersenen, psychofysiologie, etc. Tegelijkertijd bestaat er een intensieve samenwerking met diverse externe instellingen en bedrijven, waarbij wetenschappelijke kennis direct in de praktijk wordt getoetst en toegepast.

Beoordeling

Zowel het instituut als geheel als de vijf afzonderlijke onderzoeksprogramma's zijn beoordeeld op kwaliteit, productiviteit, relevantie, en vitaliteit. Daarnaast is een beoordeling gegeven voor de supervisie en opleiding van promovendi.

Op de beoordeelde aspecten scoort het instituut als geheel tussen 4 (zeer goed) en 5 (excellent). Ook voor de afzonderlijke programma's had de visitatiecommissie bijzonder veel waardering:

Research program quality productivity relevance vitality and feasibility PhD training
Action control
4
3,5
4
4
3,5
Social decision making
4,5
4
4,5
5
5
Self-regulation models for heath behavior and psychopathology
4
4
4,5
4
4,5
Developmental pathways of social-emotional and cognitive function
3,5
4
4
4
4,5
Multivariate analysis of psychological data
4
3,5
5
3,5
4,5

Arbeidsmarkt

Het rapport is zeer lovend over de supervisie en opleiding van promovendi. De commissie concludeert dat in Leiden gepromoveerde psychologen uitstekende vooruitzichten hebben op de arbeidsmarkt. De recent gestarte tweejarige research masteropleiding wordt gezien als een belangrijke aanvulling op dit opleidingstraject, die aantrekkelijk is voor studenten uit binnen- en buitenland.

Het onderzoeksinstituut van het departement psychologie heeft in de afgelopen jaren een aantal ingrijpende veranderingen doorgemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe strategie en missie, selectie van onderzoeksthema's, personele bezetting, en onderzoeksfaciliteiten. De beoordeling van de visitatiecommissie geeft ondubbelzinnig aan dat het instituut hiermee een belangrijke verbetering heeft kunnen realiseren in de kwaliteit en samenhang van het onderzoek.

De tekst van het visitatierapport, inclusief een schriftelijke reactie hierop van het onderzoeksinstituut.

(28 februari 2006)