Stellingen van deze week

De werking van geneesmiddelen als Viagra geeft aan dat de kracht van een farmacon soms in de bijwerkingen zit.
Lianne Boesten, 1 maart (geneeskunde)
 

Wie van de gebaande weg afwijkt, krijgt geen voorrang.
Lianne Boesten, 1 maart (geneeskunde)
 

Een prospectief opgestelde gegevensbank bevat retrospectief meestal te weinig informatie.
Esther Hauben, 1 maart (geneeskunde)
 

De aandrang om nog op het laatste nippertje door te rijden bij vast oranje licht is recht evenredig met het aantal verkeerslichten per 1000m.
Esther Hauben, 1 maart (geneeskunde)
 
 

De hoge impact van het wetenschappelijke tijdschrift "Nature Medicine" suggereert dat natuurlijke geneeswijzen wereldwijd terreinwinst boeken.
Arnaud Hauer, 2 maart (biofarmacie)
 
 

Anders dan het woord doet vermoeden kan muziek wel degelijk helend werken.
Arnaud Hauer, 2 maart (biofarmacie)
 
 

Een van de weinige voordelen van het lotingsysteem voor de studie geneeskunde is gelegen in het feit dat toekomstige artsen de mogelijkheid krijgen kennis te maken met de biomedische wetenschappen.
Arnaud Hauer, 2 maart (biofarmacie)
 

Door alle structuurveranderingen in het onderwijs (major/minor, bachelor/master, trimester/semester) is het voor elke student, ongeacht studierichting, vrijwel een noodzaak enige bestuurskundige vaardigheid te hebben om een goede studieplanning te kunnen maken.
Gerard Breeman, 2 maart (sociale wetenschappen)
 
 

Door de invoering van het studiehuis in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, is de aansluiting met de universiteit verslechterd. Om dit te herstellen moet of het studiehuis worden aangepast of de universiteit moet andere onderwijsvormen inzetten, zoals probleemgestuurd onderwijs en de casestudie-methode.
Gerard Breeman, 2 maart (sociale wetenschappen)
 
 

Het effect van "kinderen krijgen" op het schrijven van een dissertatie is, zoals bij elk sociaal mechanisme, onbepaald: De doelmatigheid van de promovendus verbetert, omdat hij weet dat zijn tijd schaarser wordt, maar verslechtert omdat hij continu moe is. Het is onbekend welk effect het grootst is.
Gerard Breeman, 2 maart (sociale wetenschappen)
 
 

Geneeskundestudenten worden helaas nog altijd onvoldoende opgeleid tot wetenschappelijk onderzoekers.
Esther Sikkel, 2 maart (geneeskunde)
 
 

Op tijd komen is een keuze, te laat komen een eigenschap.
Esther Sikkel, 2 maart (geneeskunde)
 

Voor wie geduld heeft duurt niets te lang.
Esther Sikkel, 2 maart (geneeskunde)
 

Mensen die veel praten, zeggen niet altijd inhoudelijk niks.
Esther Sikkel, 2 maart (geneeskunde)