Stellingen van deze week

Evolution is empty of purpose, its products are full of it.
M. Conçalves, 15 februari (geneeskunde)

Peer review needs peer reviewing
M. Conçalves, 15 februari (geneeskunde)

Preconceptions are not only unavoidable but, in reality, belong to the scientific process.
M. Conçalves, 15 februari (geneeskunde)

De morfologie van een oor bepaalt mede de geschiktheid van de eigenaar voor het beroep van inbreker.
L. Meijerman, 15 februari (geneeskunde)

Je zult nimmer nieuwe continenten ontdekken als je niet de moed hebt de kust uit het oog te verliezen.
Vidija Soerdjbalie-Maikoe, 15 februari (geneeskunde)

 


Zal humane klonering betekenen dat we onszelf steeds vaker tegen zullen komen?
Vidija Soerdjbalie-Maikoe, 15 februari (geneeskunde)

Emancipatie is de toekenning van gelijke rechten en gelijke plichten, maar niet de verplichting om van de rechten gebruik te maken.
Vidija Soerdjbalie-Maikoe, 15 februari (geneeskunde)

Door vaak naar een vreemde taal te luisteren, leer je die taal op den duur misschien beter verstaan, of zelfs beter begrijpen maar je leert niet de taal zelf te gebruiken.
H. Plaisier, 16 februari (vergelijkende taalwetenschap)

Het bekijken en luisteren van ondertitelde buitenlandse films en televisieprogramma's is een goede manier om vertrouwd te raken met de klanken van vreemde talen.
H. Plaisier, 16 februari (vergelijkende taalwetenschap)

Wanneer het ondersteunen van grootschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten ten koste gaat van het ondersteunen van individueel wetenschappelijk onderzoek wordt de wetenschap geen dienst bewezen omdat het vaak individuele onderzoekers met afwijkende ideeën zijn die wetenschappelijk vernieuwing tot stand brengen.
H. Plaisier, 16 februari (vergelijkende taalwetenschap)

Gebruikers van Apple Macintosh-computers houden meer van hun computers dan pc-gebruikers.
H. Plaisier, 16 februari (vergelijkende taalwetenschap)