Nieuwe opleiding: islamitische theologie

De eerste geïnteresseerde studenten hebben zich al gemeld voor de nieuwe opleiding islamitische theologie. De afgelopen week werd bekend dat deze vierjarige bachelor-masteropleiding op 1 september begint. Dankzij een subsidie van 2,35 miljoen
euro van het ministerie van OCW.
Na de toekenning van de subsidie voor de ontwikkeling en opbouw van deze opleiding is de faculteit der Godgeleerdheid onmiddellijk aan de slag gegaan om het onderwijsprogramma nader uit te werken.
In de driejarige bachelorfase verwerven studenten een grondige kennis van de klassieke en hedendaagse islam en

Met de hand in het Arabisch gekopieerde koran uit de 19e eeuw

het Arabisch, van diverse wetenschappelijke benaderingen van godsdiensten, en van christendom en jodendom. In de éénjarige masterfase staat de hedendaagse ontwikkeling van de islam in Europa centraal. De Contactgroep Islam (CGI), waarbij vier verschillende organisaties van Nederlandse moslims zijn aangesloten, heeft belangstelling om in Leiden opgeleide studenten te voorzien van een aanvullende ambtsopleiding. Ook de grootste organisatie van Nederlandse moskeeën, de Islamitische Stichting Nederland, heeft benadrukt dat zij voor haar imams zo'n academische opleiding de noodzakelijke basis vindt.

Wetenschappelijke opleiding
De nieuwe opleiding wordt verzorgd door de faculteit der Godgeleerdheid. Deze verzorgt reeds een opleiding Wereldgodsdiensten en een, qua opzet met de nieuwe opleiding islamitische theologie vergelijkbare, studie Godgeleerdheid, die gericht is  op het christendom. Studenten van die opleiding kunnen na hun universitaire opleiding een aanvullende kerkelijke opleiding volgen. Volgens hetzelfde principe van scheiding van kerk en staat (duplex ordo) kunnen straks ook organisaties van Nederlandse moslims bij de universiteit een aanvullende ambtsopleiding opzetten.

Met CGI en ISN heeft de faculteit gedurende langere tijd reeds contact.
Voor de vierjarige opleiding islamitische theologie is alleen de Leidse universiteit verantwoordelijk. Het gaat daarbij om grondige kennis van de bronnen van de islam, van het Arabisch, en van de geschiedenis en opvattingen van verschillende stromingen, en om de hedendaagse situatie van islam in de moderne wereld. Tot het programma behoren verder de godsdienstpsychologie, de godsdienstsociologie, de wijsbegeerte, en de godsdienstweten­schappen, als mede cursussen over jodendom en christendom. Als wetenschappelijke opleiding staat deze studie open voor iedereen die gekwalificeerd is, ongeacht persoonlijke overtuigingen.
 


Een moslim moet één keer op bedevaart naar Mekka


Imam
Studenten kunnen zich daarna via een aanvullende ambtsopleiding kwalificeren als imam, voor werk in moskeeën, ziekenhuizen of gevangenissen, maar ook zou de opleiding competente leraren kunnen opleveren. De opleiding past volledig binnen het Nederlandse openbaar onderwijs, maar het is de bedoeling dat de afgestudeerden qua kennis vergelijkbaar zijn met afgestudeerden van de beste islamitische universiteiten in landen als Egypte en Turkije. Deze academische opleiding, met een sterke nadruk op het bestuderen van de klassieke geschriften en hedendaagse discussies in het Arabisch én aandacht voor verschillende belangrijke stromingen in de islam, is de eerste van deze aard bij een openbare universiteit in Europa. 

31 januari 2006 / WvA