Oratie prof. mr. dr. Aart C. Hendriks

Titel:
In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen en het bijbehorende mensbeeld uitgediept.

Vrijdag 25 november, 16.15 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73

 

Prof. mr. dr. Aart Hendriks is per 1 november 2004 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op het vakgebied van het gezondheidsrecht.

Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen (1985) is hij in en buiten Nederland werkzaam geweest op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder de rechten van de mens. In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse. Sinds 2001 is hij lid van de Commissie Gelijke Behandeling. Vanaf november 2004 combineert hij deze functie met het bijzonder hoogleraarschap Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. Hendriks is voorts rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en lid van een aantal wetenschappelijke commissies.

De leerstoel van Hendriks is een bijzondere leerstoel namens het Leids Universiteits Fonds.

Homepage Aart Hendriks

(22 november 2005)