Leidse stellingen van deze week

The past is not past but passed on.
Dinie Bouwman, 28 september (culturele antropologie)

Written words can turn into the bars of the prison of paradigms within which our minds are caught, but also allow for subtleties and puns.
Dinie Bouwman, 28 september (culturele antropologie)

De impasse waarin de Europese politieke integratie zich op dit moment bevindt, is een gevolg van het feit dat er in de naoorlogse Europese integratie lange tijd weinig nadruk is gelegd op de opbouw van een Europese culturele en intellectuele ruimte.
Carlos Reijnen, 28 september (geschiedenis)

Zonder partners is de wetenschap ten dode opgeschreven.
Carlos Reijnen, 28 september (geschiedenis)

 

Als het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek vergeleken kan worden met musiceren, dan is het doen van sterrenkundig onderzoek improviseren.
Arjen van der Wel, 29 september (sterrenkunde)

Inzicht verkrijgen in de structuur van het heelal is eenvoudiger dan inzicht verkrijgen in de structuur van relaties met anderen.
Arjen van der Wel, 29 september (sterrenkunde)

Niet alles hoeft verdedigbaar te zijn.
Arjen van der Wel, 29 september (sterrenkunde)

De gebruikelijke slotzin van het radio-nieuwsbulletin 'Dit was het nieuws' [een contradictio in terminis] kan zonder bezwaar vervangen worden door: 'Dit is geschiedenis'.
Gerard van der Kooij, 29 september (geschiedenis)

Het meest betrouwbare onderdeel van sommige dagbladen zijn de familie-advertenties.
Gerard van der Kooij, 29 september (geschiedenis)