Leidse stellingen voor deze week

 In deze tijd van massamedia moeten wetenschappers serieus geschoold worden om informatie kort en in hapklare brokken te verschaffen, om het contact met het publiek niet geheel te verliezen.
Marcel Meima, 7 september (biochemie)

Schots stappen eindigt vaak scheef.
Marcel Meima, 7 september (biochemie)

De niet-Engelstalige wetenschappelijke literatuur is een nauwelijks benutte bron van informatie in de hedendaagse wetenschap.
Richard van Heeswijk, 8 september (evolutiebiologie)

Het 'peer-review'-systeem functioneert beter als de auteurs van de aangeboden artikelen anoniem blijven naar de collega's, die hun werk beoordelen.
Richard van Heeswijk, 8 september (evolutiebiologie)

Gezien de hoeveelheid statistieken die gegenereerd wordt naar aanleiding van één honkbalwedstrijd zou beginnende spelers standaard een cursus wiskunde aangeboden moeten worden.
Menno Hoekstra, 8 september (biofarmacie)

De snelle incorporatie van de uitdrukking 'hun zijn beter als mij' in het hedendaagse Nederlands bewijst dat de evolutie van taal niet noodzakelijkerwijs tot verantwoord taalgebruik leidt.
Menno Hoekstra, 8 september (biofarmacie)

Scholen waarvan het kerndoel van hun onderwijs geformuleerd kan worden als het reproduceren van kennis en van praktische vaardigheden, zouden uitsluitend computers als leerlingen moeten inschrijven.
Peter van Stapele, 8 september (literatuurwetenschap)

Ernst is de grondslag van alle humor.
Peter van Stapele, 8 september (literatuurwetenschap)