Oratie prof. dr. Geert E. Booij

Geert Booij (1947) was sinds 1981 hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is een nationaal en internationaal gerespecteerde en gereputeerde onderzoeker, een begenadigd promotor (tot nu toe bij 21 proefschriften) en een voortreffelijk docent.

Na zijn diploma Gymnasium-β, dat hij in 1965 behaalde, studeerde Booij Nederlandse taal en letterkunde aan de RU Groningen met de bijvakken algemene taalwetenschap en filosofie. In 1971 studeerde hij cum laude af. In 1977 promoveerde Booij aan de Universiteit van Amsterdam, op de dissertatie Dutch morphology, a study of word formation in generative grammar.

 

'In het onderzoek richt ik mij op beschrijvende en theoretische vraagstukken op het gebied van morfologie, fonologie, constructiegrammatica, samengestelde predikaten en de grammatica van het Nederlands', zegt Booij.

 

Verder heeft Booij een zeer ruime bestuurservaring binnen de geestes-wetenschappen. Hij is tweemaal decaan geweest van de letterenfaculteit van de Vrije Universiteit (1988-1991 en 1998-2002) en hij was lid - en gedurende twee jaar ook voorzitter - van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO (1997-2004).

 

'De Leidse letterenfaculteit is een prachtige faculteit, met een indrukwekkend spectrum van deskundigheden op het gebied van talen, culturen, en geschiedenis', zegt hij. 'Het is daarom voor mij heel aantrekkelijk om mijn wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring, opgedaan aan de Vrije Universiteit en in NWO-verband, nu te gaan inzetten voor deze faculteit. Met veel collega's in die faculteit heb ik al persoonlijke banden, en ik zie er ook daarom naar uit te gaan werken aan de Universiteit Leiden.'

 

Lees ook het interview met Booij in Forum der Letteren

 

(6 september 2005)