Geert van der Varst nieuwe voorzitter UR

Geert van der Varst volgt Sikke Kingma op als voorzitter van de Universiteitsraad. Van der Varst: 'Ik heb geweldig veel zin in het voorzitterschap; universitair beleid is fascinerend'.
 
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 september j.l. nam Geert van der Varst de voorzittershamer over van Sikke Kingma. De nieuwe voorzitter van de universiteitsraad is voorgedragen door een sollicitatiecommissie waarin afgevaardigden van de vijf universitaire partijen zitting hebben. De raad stemde donderdag met de voordracht in. Van der Varst studeert politicologie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast werkte hij tot zijn aantreden als UR-voorzitter als communicatiemedewerker bij de afdeling Communicatie en Werving van ICS, waar hij zich voornamelijk bezighield met de bachelorwerving. Van der Varst bekleedt nu op basis van Interim Functievervulling het voorzitterschap. Nadien kan hij weer terugkeren in zijn baan als communicatie-medewerker.  
   

Fascinerend
De universitaire medezeggenschap is nieuw voor Van der Varst. Hij zat wel in het bestuur van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, van studentenvereniging SSR-Leiden en van CASSA, de Commissie Algemene Subsidiëring Studenten Activiteiten van het LUF (Leids Universiteits Fonds). Sinds zijn achttiende is hij lid van de Partij van de Arbeid. De belangstelling voor universitair beleid groeide vooral door zijn werk als communicatiemedewerker op het Rapenburg. In de koffiekamer en tijdens afdelingslunches is het universitair beleid een regelmatig onderwerp van gesprek. Van der Varst: 'Universitair beleid is fascinerend. Niet alleen het beleid zelf, maar juist ook de manier waarop dat tot stand komt. Je ziet dat mensen daar heel intensief mee bezig zijn en ik realiseer me nu pas hoeveel haken en ogen er aan veel beleidsbeslissingen zitten.'

 

Ambities
Wat voor ambities heeft de kersverse voorzitter? 'Mijn mening doet er niet toe. Ik wil de partijen zoveel mogelijk op één lijn zien te krijgen, zodat de raad een constructieve gesprekspartner is voor het College van Bestuur. Ik kijk trouwens erg uit naar de samenwerking met het nieuwe college. Verder ga ik me zeker inzetten om de opkomst bij de universitaire verkiezingen te vergroten. Qua opkomst zit de Universiteit Leiden vergeleken met andere Nederlandse universiteiten zo'n beetje in het midden. Door middel van goede PR en een veel actiever gebruik van internet wil ik proberen om meer studenten en medewerkers naar de stembus te krijgen. Sinds vorig jaar hebben we een partijkiezer voor studenten, die heel vaak geraadpleegd is. Dit jaar gaan we ook een stemwijzer voor het personeel maken. En we gaan gebruik maken van weblogs.'

Relict?
Sommigen vinden de UR een achterhaald relict uit de jaren zestig en zeventig, een papieren tijger. Hoe kijkt Van der Varst daar tegenaan? 'De formele macht van de UR is absoluut afgenomen. Vroeger kon de UR een collegelid naar huis sturen - in Leiden is dat ook gebeurd. Onlangs heeft de staatssecretaris geprobeerd om het helemaal aan de instellingen zelf over te laten hoe de medezeggenschap geregeld zou worden. Dat gaat gelukkig niet door. Het is nu nog steeds zo dat met de komst van de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs een groot aantal zaken wettelijk goed geregeld blijft. De Universiteitsraad verliest geen rechten. Er worden slechts bureaucratische regels verwijderd die de raad meer bewegingsvrijheid geven.

Geen studievertraging
Maar al is de afgelopen twintig jaar de formele macht afgenomen, de UR is nog steeds heel belangrijk voor het reilen en zeilen van de universiteit. Zo is het aan de UR te danken dat studenten die om goede redenen studievertraging hebben opgelopen en net een klein aantal punten missen om met hun masteropleiding te beginnen, toch kunnen doorgaan. De UR heeft bedongen dat faculteitsbesturen voor groepen studenten een uitzondering kunnen maken.'

Carrière
Wat betekent het voorzitterschap voor Van der Varst zelf? Is het een opstap voor zijn carrière? 'Ik vind het geweldig en heb er erg veel zin in. Het is een echte uitdaging voor mij en ik denk dat ik hier erg veel kan leren. Er zitten veel verschillende partijen om de tafel en ik moet zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opgaan. Dat zal soms best lastig zijn. Uiteindelijk staat mij één doel voor ogen: dat het goed gaat met de Leidse universiteit. En of dat mij in mijn carrière verder helpt, ach dat zien we dan wel weer.'

(6 september 2005)