Persbericht Universiteit Leiden
5 september 2005

Prof. Breimer bij
opening academisch jaar

Tekst redes:

Talent terugwinnen voor eigen land
De rector magnificus en voorzitter van de Universiteit Leiden prof.dr. Douwe Breimer pleit er in zijn rede bij de opening van het academisch jaar voor universiteiten in staat te stellen terughaalpremies te zetten op talent dat ooit uit Nederland is vertrokken. ,,Het aantrekken van buitenlands talent is één ding waar we als universiteit heel kien op zijn. Een tweede is het behouden van talent dat we al in huis hebben. En een derde aspect is het terugwinnen van talent - met internationale ervaring - dat naar het buitenland is vertrokken.''

Met zijn pleidooi 'to regain the brain' sluit Breimer aan bij het Odysseus-programma dat de Vlaamse deelregering gaat instellen. Ook andere landen hanteren dit type 'magneetprogramma's' om talent terug te winnen voor het eigen land. China bijvoorbeeld heeft er veel succes mee.

Concurrentienadeel VS
Volgens Breimer hebben de Verenigde Staten aan hun openheid voor talent uit andere landen en andere culturen hun bloei te danken.  Breimer: "Echter, ik voorspel dat het huidige restrictieve immigratiebeleid van de Verenigde Staten het land een ernstig concurrentienadeel zal bezorgen, in het voordeel van landen die tolerantie hoger in het vaandel voeren. Bijvoorbeeld Nederland. Nieuwkomers kunnen een grote bijdrage leveren aan onze kenniseconomie. Met hen beschikken we in beginsel over een onschatbaar kennispotentieel dat nog te sterk onderbenut is. Daarom zijn soepele instroomfaciliteiten voor hooggetalenteerde kenniswerkers nodig. De angst voor algemene coulance aan de grens mag de durf tot selectieve gastvrijheid niet verlammen.''

Meer informatie:
Wim van Amerongen
woordvoerder Universiteit Leiden
071 527 32 33
06 22 92 98 77