Loungen op het plein

Na vijftien jaar intensief gebruik door de Faculteit der Sociale Wetenschappen gaat het Pieter de la Courtgebouw grondig op de schop. Een ingrijpende operatie moet ervoor zorgen dat het er straks goed toeven is.
Voor de verbouwing van het Pieter de la Courtgebouw is architectenbureau Hoek & De Wit (een echtpaar) in de arm genomen. Het bureau was ook verantwoordelijk voor Plexus en de vernieuwing van het Lipsius (het 'LAK-gebouw'). 

 


Centrale ontmoetingsplaats
Op de begane grond wordt dit jaar alles overhoop gehaald, behalve de bibliotheek: die blijft waar hij is. Het restaurant wordt naar de voorzijde verplaatst en gaat over in een buitenplein met terras. Het krijgt een La Place-achtige opstelling, zoals al in het Lipsius is gerealiseerd. Verder verdwijnt - alleen op de begane grond - de enorme centrale trap, evenals de achterliggende toiletgroep en de bouwschacht. De oude trap maakt plaats voor twee nieuwe trappen aan de zijkanten die niet zo prominent aanwezig zijn. De zes dichtgemaakte lichtkoepels in het dak worden weer opengemaakt. De ontstane ruimte wordt een oase van ruimte en licht en moet de centrale ontmoetingsplek worden, met onder meer een uitloop van het restaurant in de vorm van een koffiecafé. Wie via de nieuwe hoofdingang de voormalige polikliniek interne geneeskunde binnen komt, staat meteen in de ruime, lichte hal. Het hoge waterkunstwerk, waar de gebruikers van het gebouw zeer op gesteld zijn, komt daar terug. 

Vliesgevel
Ook het vooraanzicht van het gebouw verandert: om de massieve gevel aan de stationszijde speelser te maken en kleiner te laten ogen, wordt voor een gedeelte ervan een extra vliesgevel geplaatst. Deze zijde van het gebouw, eigenlijk de achterzijde, krijgt eindelijk ook de prominente hoofdingang die hij verdient. Het plein krijgt de vorm van een tafel waarop de hoofdingang wordt gerealiseerd. 'Onder de tafel' wordt het niveau naar beneden gebracht, van souterrain- naar kelderniveau. Hier komt een royale fietsenstalling met een extra ingang van waaruit makkelijk enkele grote collegezalen kunnen worden bereikt. Er komt een open verbinding met de begane grond waardoor er veel lichtdoorval is en de portiers beide niveaus tegelijk kunnen monitoren. In het souterrain worden twee bomen geplant die via openingen in het plein hun weg naar boven zullen vinden en ook daar de groenvoorziening vormen.


Buitengebied
Het project wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase, de veranderingen in het gebouw, is net begonnen met breekwerkzaamheden. De tweede fase, die het buitengebied betreft, maakt deel uit van de ontwikkeling van het gebied tussen het Poortgebouw en het faculteitsgebouw.
 

Daar verrijst een forse uitbreiding van het Rijnvestegebouw die tot dertig meter van het Pieter de la Court oprukt, en even hoog wordt als zijn buur. Het parkeerterrein verdwijnt dus ook, evenals het luxueuze vrije uitzicht richting station.

Behelpen
Tijdens de verbouwing blijft de faculteit gewoon in bedrijf. Dat wil zeggen dat het voor de 5000 studenten en de 800 personeelsleden enigszins behelpen wordt, de komende tijd. Een zekere mate van overlast is onvermijdelijk. Geprobeerd wordt om het grote werk te bewaren tot de zomervakantie en in september in elk geval de ingang en het restaurant gereed te hebben. De gehele eerste fase moet tegen kerstmis van dit jaar gereed zijn.
Om de gevolgen van de werkzaamheden op te vangen is vóór het Pieter de la Courtgebouw tijdelijke behuizing neergezet, 'het Chalet' gedoopt. Het volledig geoutilleerde houten gebouw bevat onder meer onderwijsruimtes en blijft maximaal vijf jaar staan. Voor deze termijn is gekozen omdat FSW maar blijft groeien en het ruimtegebrek in het gebouw steeds nijpender wordt. Bij de verbouwing worden enkele onderwijsruimtes opgeofferd om er kamers voor medewerkers van te maken.

ICLON
Als het ruimtegebrek blijft bestaan - het wordt alleen kleiner als de faculteit krimpt - verhuist het inmiddels tamelijk omvangrijke ICLON naar een van de gebouwen van de Faculteit der Geneeskunde in het Boerhaavekwartier.

De tweede fase, de aanpak van het buitengebied, inclusief het aanbrengen van de vliesgevel en het terras, begint pas na 2008. Studenten die in september aan de faculteit komen studeren, zullen dus alleen ten volle van de vernieuwingen kunnen profiteren als ze hier ook hun master doen. Een reden te meer om daarvoor te kiezen...

Zie voor meer informatie: www.verbouwingfsw.leidenuniv.nl

(17 mei 2005)