Leidse stellingen voor deze week

Productiviteit en arbeidsvreugde lijken omgekeerd evenredig te zijn met het aantal managers binnen een organisatie.
Robert-Jan Lamers, 13 april

In Nederland zal het reduceren van het aantal vergaderingen en werkoverleggen waarschijnlijk een groter effect op de arbeidsproductiviteit en economische groei hebben dan het verlengen van de werkweek en het verhogen van de leeftijd van uittreding uit het arbeidsproces.
Robert-Jan Lamers, 13 april

Luisteren naar wat mensen niet zeggen is minstens even belangrijk als luisteren naar wat mensen wel zeggen.
Robert-Jan Lamers, 13 april

Het is beter het licht aan te doen, dan te klagen dat het donker is.
Robert-Jan Lamers, 13 april

Onderzoek naar dialecten vanuit een theoretisch perspectief moet worden gezien als een aanvulling op onderzoek naar dialecten vanuit een descriptief perspectief en niet als een concurrerende vorm van dialectonderzoek.
Marjo van Koppen, 13 april

De vraag of men te maken heeft met een andere taal dan de standaardtaal of een dialect van de standaardtaal is een politieke en geen taalkundige vraag.
Marjo van Koppen, 13 april

Destructie kan verrassend creatieve effecten hebben: zo heeft het nazi-bombardement van 10 mei 1940 ongewild de grondslag gelegd voor de mooiste binnenstad van Nederland.
Marjo van Koppen, 13 april

Het gebruik van proefdieren voor cosmetische doeleinden moet strafbaar worden gesteld.
Marjo van Koppen, 13 april